Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> курсова робота українською: Родинне виховання в системі шкільної освіти

Родинне виховання в системі шкільної освіти / сторінка 19

Назва:
Родинне виховання в системі шкільної освіти
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
96,64 KB
Завантажень:
523
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
Сім'я є природним середовищем первинної соціалі-зації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної під-тримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.
Основними завданнями родинного виховання є:
виховання фізичної й морально здорової особистості, забезпечені необхідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу), повноцінного психічного та духовного її становлення формування навичок здорового способу життя;
створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, взаєморозуміння, чуйності, доброзичливості, належних умов для розвитку почуттів;
засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних тра-дицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному ото-ченні, виховання культури поведінки, здатності піклуватися про молодших;
забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних тра-дицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;
виховання поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток гро-мадянської і соціальної відповідальності;
залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і
вчителя, розвиток прагнення до освіти й творчого самовдосконалення;
включення в спільну побутову та господарську діяльність, розвиток
рис творчої працелюбної особистості, формування почуття власності та навичок господарювання;
формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прек-расне і потворне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної
творчої діяльності дітей;
статеве виховання дітей, розвиток моральної чистоти, поваги до
жінки, почуття дружби, кохання, підготовка до подружнього життя, прище-плення навичок виховання дітей в сім'ї;
розвиток внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки
і саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, поваги до себе, відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення.
Оскільки мета виховання підростаючого покоління — формування всебічно розвиненої особистості, сім'я, як і школа, здійснює моральне, розумове, трудове, естетич-не і фізичне виховання.
На думку М.Стельмаховича "Тіло, душа, розум — ось три кити батьківської педагогіки". Тілесне виховання у сім'ї передбачає зміцнення здоров'я, сил та правиль-ний фізичний розвиток дитини. "Усі наші зусилля, — зазначає він, — спрямовані на тілесне виховання, мо-жуть бути швидко зведені нанівець, коли ми не захис-тимо наших дітей і підлітків від такого страшного во-рога душі та тіла людини, як алкоголізм, паління, нар-команія, токсикоманія, статева розпуста, СНІД. Поши-рення цих та інших асоціальних явищ набуло такого роз-маху, що нависла смертельна небезпека над самим ге-нофондом нації, а значить, і над нашим майбутнім.
Духовно-моральне виховання передбачає формуван-ня у дітей високої духовності та моральної чистоти. Складність цього завдання в тому, що воно вирішується, як правило, через добре поставлене в духовно-мораль-ному аспекті життя сім'ї, суспільного ладу, вчинки лю-дей, приклад батьків. Власне, духовність виховується духовністю, мораль — моральністю, честь — честю, гідність — гідністю.
Правильно поставлене розумове виховання в сім'ї роз-криває перед дітьми широкий простір для накопичен-ня знань як бази для формування наукового світогля-ду; оволодіння основними розумовими операціями (ана-лізом, синтезом, порівнянням); вироблення інтелекту-альних умінь (читати, слухати, висловлювати свої думки усно і на письмі, рахувати, працювати з книгою, комп'ю-тером) готує їх до розумової діяльності.
Реалізовуючи ці напрями змісту виховання, особливу увагу приділяють вихованню у дітей любові до батьків, рідних, рідної мови, культури свого народу; поваги до людей; піклування про молодших і старших, співчут-тя і милосердя до тих, хто переживає горе; шанобливо-го ставлення до традицій, звичаїв, обрядів, до знання сво-го родоводу, історії народу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 
Курсова робота на тему: Родинне виховання в системі шкільної освіти

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок