Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Основні поняття і категорії педагогіки

Основні поняття і категорії педагогіки

Назва:
Основні поняття і категорії педагогіки
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,16 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
Курсова робота з педагогіки
Основні поняття і категорії педагогіки


Зміст
Вступ-----------------------------------------------------------------------3
Розділ 1. Основні поняття педагогіки----------------------------------------5
Розділ 2. Виховання як педагогічна категорія-----------------------------8
2.1 Об’єктивні і суб’єктивні чинники формування особистості---8
2.2 Виховання у широкому і вузькому розумінні. Критика А. С. Макаренком парної педагогіки-----------------------------------------------------------8
2.3Виховання і розвиток. Виховання, самовиховання, перевиховання------------------------------------------------------------------------------10
2.4 Освіта і навчання – провідний чинник виховання фахівця---13
Розділ 3. Педагогічний процес – одна з центральних категорій педагогіки----------------------------------------------------------------------------------15
3.1 Сутність педагогічного процесу у вищій школі-----------------15
3.2 Деякі закономірності педагогічного процесу й урахування їх викладачем вузу---------------------------------------------------------------------------17
Висновки----------------------------------------------------------------------------23
Список використаних джерел-------------------------------------24
Вступ
Виховання як суспільне явище зародилося з появою людини. Воно виникло з практичної потреби пристосуван-ня підростаючого покоління до умов суспільного життя і виробництва, заміни ним старших поколінь. Виховання здійснюється через засвоєння підростаючим поколінням основних елементів соціального досвіду в процесі та в ре-зультаті залучення його старшим поколінням до суспіль-них відносин, системи спілкування і суспільне необхідної діяльності. Тому виховання має конкретно історичний ха-рактер.
Ці істотні особливості виховання чітко простежують-ся в кожній суспільно-економічній формації, відображаю-чи рівень розвитку виробництва і характер виробничих відносин. З розвитком суспільства, удосконаленням зна-рядь і засобів праці, ускладненням відносин між людьми і розподілом між ними функцій у суспільному виробниц-тві й управлінні накопичувалися знання та вміння, які пе-редавалися наступним поколінням.
Уже в первісному суспільстві найдосвідченіші мислив-ці навчали хлопців полюванню, умільці з виготовлення одягу прищеплювали відповідні навички не лише власним, а й багатьом дітям громади. Згодом, із розпадом первісно-го суспільства і посиленням влади вождів, старійшин, жер-ців, уже не всіх дітей треба було вчити добувати засоби до існування, окремих з них стали готувати до виконання особливих функцій, пов'язаних з ритуалами, обрядами, управлінням. Таким чином, ще в первісному суспільстві на-мітилася спеціалізація знань і виокремились особи, які ма-ли спеціальні знання і передавали їх тим, хто в майбутньо-му мав виконувати відповідні суспільні функції.
Мета: ознайомитися з основними поняттями та категоріями педагогіки.
Завдання:
1.Охарактезувати основні поняття педагогіки.
2.Розкрити суть об’єктивних та суб’єктивних чинників у системі виховання.
3.Охарактеризувати сутність педагогічного процесу у вищій школі.
4.Розкрити рушійні сили виховання.
5.Охарактеризувати загальні принципи виховання.
Розділ 1.
Основні поняття педагогіки
Як і кожна наука, педагогіка має свій понятійний апа-рат, тобто систему педагогічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. До основних категорій належать виховання, навчання й освіта.
Виховання — цілеспрямований та організований процес форму-вання особистості.
У педагогіці поняття «виховання» вживають у широ-кому соціальному, в широкому педагогічному, у вузькому педагогічному, в гранично вузькому педагогічному значен-нях [2, 65].
Виховання в широкому соціальному значенні — про-цес формування особистості під впливом навколишнього середовища, умов, обставин, суспільного ладу. Кажучи «виховує життя», мають на увазі виховання в широкому значенні цього слова. Оскільки дійсність нерідко буває су-перечливою і конфліктною, то особистість може не лише формуватися під впливом середовища, а й деформуватися під впливом антисоціальних явищ або, навпаки, загартовуватись у боротьбі з труднощами, виховувати в собі не-сприйнятливість до цих явищ [2, 66].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Основні поняття і категорії педагогіки

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок