Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Філософія -> Категорії діалектики і загальнонаукові поняття

Категорії діалектики і загальнонаукові поняття

Назва:
Категорії діалектики і загальнонаукові поняття
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,61 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
Курсова робота
на тему:
“Категорії діалектики
і загальнонаукові поняття”


ПЛАН
Вступ
Поняття закону
Основні закони діалектики
Категорії діалектики
Альтернативи діалектики
Висновки
Список літературних джерел
Вступ
Почерпнуті з життя проблеми, які вирішуються на рівні філо-софи, сприяють формуванню світоглядних, духовно-моральних, есте-тичних настанов, ідеалів і соціальних цінностей, вдосконаленню осо-бистості. Для цього філософія надає індивіду, котрий її вивчає, багатий фактичний. матеріал для роздумів, і водночас досить ефективні "інструменти" інтелектуальної діяльності. Вивчення філософії та історії її розвитку - це апробована багатовіковім досвідом людства найкраща школа розумного мислення. Вона дозволяє вільно оперувати поняттям, висувати, обґрунтовувати і критикувати ті чи інші судження, відділяти істотне від неістотного, розкривати взаємозв'язок усіх явищ і процесів об'єктивної реальності.
Філософія стала дійовим стимулом розвитку людини як соціаль-ного суб'єкта, котрій усвідомлює своє місце в світі, займає по відно-шенню до нього певну позицію. Особливого значення філософська думка набуває в періоди суспільних криз, в перехідні епохи, коли со-ціально-політичні і духовні потрясіння дають нові поштовхи для по-ставлення питань про сутність людини та сенс її буття, принципи зв'язку зі світом, суспільством, про покликання, обов'язки, перспекти-ви, можливості, морально-естетичні цінності особистості, шляхи до-сягнення нею поставлених цілей. Кожна філософська школа, філо-софський напрям - це індивідуальне вирішення даних проблем.
Пізнаючи навколишню дійсність, людина не тільки здобуває знання про її сутність, закони функціонування, специфіку зв'язків окремих частин і т. п., а й пізнає саму себе як складову частину цього цілого, але частину особливу, специфічну, неповторну в своїй індивіду-альності. Людина виділяє себе із світу і протистоїть йому як чомусь іншому, без якого, проте, ніяк не обійтись. Усвідомивши себе, своє "Я" на противагу навколишньому, людина починає замислюватись над своїм місцем у світі. Хто для кого існує: людина для світу чи світ для людини? Яка форма зв'язку між "Я" і всім іншим? І для чого це пе-рехідне, тимчасове "Я" взагалі з'явилось у безмежному космосі? Чи має життя сенс, чи воно - абсурд, безглузда випадковість в нескінченних комбінаціях першоматерії, яка хаотично рухається? Якщо поява мого "Я" - закономірність, то в в чому вона полягає, до якої мети слід прагнути, щоб виправдати своє існування? Як співвідносяться корот-кочасність життя і вічність буття? А чи варте життя того, щоб жити? Якщо воно гра випадкового збігу обставин в природі, то навіщо жити? А якщо жити, то як? На які ідеали орієнтуватися, до якої мети прагну-ти, якими засобами її досягати?
Людство ставить ці запитання перед собою постійно. І саме філософські вчення в своїй єдності, проникаючи в сутність людського буття щораз глибше, дають можливість повніше, різнобічніше зро-зуміти сенс життя, його цінність, більш чітко визначити шляхи і засоби досягнення смисло-життєвих цілей.


Поняття закону
Закон — це, передусім, об'єктивність, те, що не залежить від волі і бажання людини, від її свідомості. Звичайно, мова не йде про юридичні закони, які сьогодні приймаються, а завтра — скасовуються. Якщо, наприклад, ми ведемо мову про закони збереження енергії та речовини чи про закон всесвітнього тяжіння, то було б безглуздям стверджувати, що ми зможемо їх скасувати чи свідомо загальмувати їхню дію. Це стосу-ється також і об'єктивних законів розвитку суспільства, таких, зокре-ма, як залежність суспільної свідомості від суспільного буття, чи ос-новного соціологічного закону про вирішальну роль способу вироб-ництва у суспільному житті. Отже, найсуттєвішою ознакою закону буде те, що він відображає об'єктивний стан речей, об'єктивні зв'яз-ки між речами, предметами, явищами.
Закон — це суттєве відношення, зв'язок між сутностями, який є:
1) об'єктивним; 2) необхідним; 3) загальним; 4) внутрішнім;
5) суттєвим; 6) повторювальним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Категорії діалектики і загальнонаукові поняття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок