Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Політологія -> Місцеві вибори

Місцеві вибори

Назва:
Місцеві вибори
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,71 KB
Завантажень:
509
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Місцеві вибори


Зміст


Вступ
Тема даної курсової роботи – „Місцеві вибори”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям, сутністю та особливостями проведення місцевих виборів в Україні. Дана робота має на меті допомогти набути основ фундаментальних знань з конституційного та муніципального права, що стануть підгрунтям у вивченні даного питання, у правильному розумінні приписів чинного законодавства та правової практики.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що демократичність держави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здій-снення волі народу впливають на управління державними та суспільними справами. Найбільш ефективно такий вплив може здійснюватись у формі прямого (безпосереднього) народовладдя, під яким розуміється безпосередня участь громадян у здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення під час прийняття державних рішень. Саме тому актуальним є вивчення особливостей здійснення народовладдя в Україні.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, присвячених проблемам місцевих виборів;
узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.
В роботі розкриті наступні питання:
поняття, сутність виборів, конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії;
порядок проведення місцевих виборів в Україні;
поняття абсентеїзму, його негативні наслідки та шляхи запобігання.
При написанні роботи автором були використані Конституція України, Закони України та інші нормативні документи, підручники, статті, монографії з питань, конституційного, адміністративного, муніципального права, тощо.


1. Конституційне регулювання виборів як форми прямої демократії
Безпосереднє народовладдя
Першою в історичному плані була саме ця форма на-родовладдя. В умовах первісного суспільства вона здій-снювалась у вигляді загальних зборів членів конкретної спільноти, а у перших державних утвореннях — у вигляді народних зборів, в яких брали участь усі громадяни (крім рабів, які громадянами, а подекуди і людьми не вважались, а тому до вирішення загальнодержавних справ не допускались). Участь у народних зборах усіх вільних громадян, в ідеалі, повинна була забезпечувати прийняття рішень, які відповідали б інтересам більшості у даному державному ут-воренні. Класичним прикладом народних зборів як форми прояву безпосередньої демократії є організація державної влади в античних Афінах.
Із розвитком та ускладненням суспільних відносин класичні зразки прямого народовладдя внаслідок значного зростання кількості населення держав стало важко, а то і неможливо здійснювати з суто технічного боку. Крім того, народні збори стали перешкодою на шляху реалізації інте-ресів панівної верхівки суспільства, що й зумовило ви-никнення нових форм прояву безпосередньої демократії. [14,c.66]
Так, у Стародавньому Римі народ поділявся на декіль-ка центурій, до однієї з яких належав кожний вільний гро-мадянин. У відповідних центуріях відбувались загальні збори їх членів. Рішення центурії формулювалось відпо-відно до волі більшості учасників зборів. Загальнодержав-ним визнавалось рішення, яке підтримувалось найбіль-шою кількістю центурій. При цьому незаможні плебеї, які становили абсолютну більшість серед римських громадян, утворювали лише одну центурію. А порівняно невелики кількість заможних патриціїв поділялась на декілька центурій. Така організація суспільства забезпечувала вирі-шальне значення голосів меншої частини громадян при прийнятті загальнодержавних рішень. Однак і в цьому разі у прийнятті загальнообов'язкових рішень брали безпосе-редню участь усі громадяни держави.[14,c.67-68]
Представницька демократія
Із розвитком і зміцненням держав, ускладненням їх політичних систем стало неможливо вирішувати усі пи-тання загальнодержавного значення шляхом залучення до цього всього населення, кількість якого постійно збільшу-валась.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Місцеві вибори

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок