Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Політологія -> Політичні партії, організації. Їх типологія та функції

Загрузка...

Політичні партії, організації. Їх типологія та функції

Назва:
Політичні партії, організації. Їх типологія та функції
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,51 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота
на тему:
“Політичні партії, організації.
Їх типологія та функції”


1.СУТНІСТЬ ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.
Термін "партія" (від лат. рагtіо - ділю, розділяю) у перекладі з латини означає частину якоїсь великої спільноти. Політична партія - це організована частина сус-пільства, члени якої об'єднуються з метою вибороти владу в державі та ут-римати її. У Законі України "Про об'єднання громадян" політична партія визначається як "об'єднання громадян - прихильників певної загально-на-ціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місце-вого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі".
У Давньому Римі точилася боротьба між партією оптиматів (пред-ставники патриціанської знаті) та партією популярів (представники пере-важно сільських плебеїв).
У середні віки існуючі політичні угрупування - "партії" - виступали тимчасовими об'єднаннями. Їх виникнення було наслідком боротьби між різними верствами суспільства. Так, боротьба між Священною Римською імперією і папством у XII - XV ст. ст. вилилася у боротьбу між партією гвельфів (представники інтересів торговельно-ремісничих верств, при-хильники світської влади римського папи) і партією гіббелінів (захищали інтереси феодалів, виступали на підтримку сильної імператорської влади).
Прототипи сучасних політичних партій з'явились у період ранніх бур-жуазних революцій. Проте повністю вони сформувалися у часи Великої Французької революції - конституціоналісти, жирондисти, якобінці. У США після проголошення незалежності наприкінці XVIII - на початку XIX ст. виникли партії федералістів і антифедералістів. У Великобри-танії консервативна партія (відстоювала інтереси земельної аристократії та вищого духівництва англіканської церкви) заснована 1867 р., а лібе-ральна (репрезентувала інтереси дворянства, торговельної та фінансової буржуазії) сформувалася в середині XIX ст.
Політичні партії у сучасному розумінні остаточно сформувалися лише в середині XX ст. одночасно з еволюцією виборчого права в напрямку до утвердження прямих, рівних, загальних виборів при таємному голосу-ванні. У сучасному світі налічується понад вісімсот партій, які об'єдну-ють близько сотні мільйонів членів.
Перші наукові уявлення про партії пов'язані з такими мислителями та політичними діячами, як Монтеск'є, Руссо, Дж. Вашинг-тон, Дж. Медісон, Токвіль, Берк. Істотне місце проблемам по-літичних партій приділяли мислителі початку XX сторіччя М. Вебер, Г. Моска, Парето, Міхельс, Дж. Брайс та ін.
Послідовники теорії Руссо про всезагальнс благо розглядали партії як зло, як засіб роз'єднання суспільства, як вияв домінування вузькогрупових інтересів над інтересами народу. Приблизно так само оціню-вали роль партій й "батьки-засновники" Конституції США Дж. Вашингтон, О. Гамільтон та ін. Але навіть вони, а тим більше їх наступники, не могли не зважати на те, що люди мають відмінні політичні уподобання, у т.ч. й щодо таких засадничих понять як свобода, рівність, справед-ливість.
Серед чинників, які викликають утворення політичних партій, такі:*
наявність у певних соціальних груп специфічних інтересів, реалізація яких вимагає утворення партій;*
різні погляди щодо політичного устрою суспільства та інших кон-кретних політичних питань;*
незадоволення частини суспільства своїм становищем та наявність нагальної потреби діяти, щоб змінити його;*
наявність міжнаціональних конфліктів та міжконфесійних протиріч, коли партії формуються насамперед навколо національних чи релігійних ідей.
Виникнення партій не є випадковим явищем. Їхня поява зумовлена об'-єктивними потребами розвитку суспільства; вони є центром кристалізації політичних інтересів. Засобом контролю діяльності уряду, розвитку де-мократії, громадянського суспільства, формування громадської думки.
Історичний досвід показує, що партії можуть виникати на базі політич-ного руху або громадського об'єднання певної групи людей, перетворюю-чись на організацію для досягнення своєї мети шляхом розгортання по-літичної діяльності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Курсова робота на тему: Політичні партії, організації. Їх типологія та функції

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок