Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Українською курсова робота: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Загрузка...

Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи / сторінка 12

Назва:
Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
У містах значну роль у вирішенні власних проблем відіграють обл- і райдержадміністрації, їх відділи і управління. Через це дво- трирівнева (органи самооргані-зації населення, районні адміністрації, міськвиконком) система органів управління містами виявляється доповненою ще одним - районним чи обласним рівнем управління. Єдиний об'єкт управління - містообслуговуючий комплекс виявляється у цьому випадку розчленованим на дві частини з підпорядкуванням різноманітним органам управління: вплив на одну частину містообслуговуючої підсистеми здійснюється міськви-конкомами, на іншу - рай- і облдержадміністрациями. Крім того, цілий ряд об'єктів обслуговування міста знаходяться в недержавній власності.
Таким чином, аналіз організаційної структури виконавчих органів місцевого самоврядування дозволяє зробити висновок про неповну відповідність управляючої системи міста (структурних підрозділів міськвиконкомів) системі, що управляється (міській общині, міському господарству, стосунками, що складаються в них). Ця невідповідність виявилася, по-перше, у відставанні управляючої системи від системи, яка управляється, що призводить до домінування стихійних засад, заста-рілих організаційних форм; по-друге, до забігання в цілому ряді ви-падків управляючої системи в своєму розвитку уперед, не рахуючись з закономірністю процесів, які управляються, що призводить до непри-родних і спотворених форм деяких структурних підрозділів.
Окреслене вище викликає необхідність здійснення організацій-ного проектування [7], модернізації структури управління містом відпо-відно до ринкового середовища, в яке органи місцевого самоврядуван-ня залучені більше, ніж органи державної влади. Основним вектором подібної модернізації повинен стати перехід на так звану функціональ-но-програмну модель побудови органів управління містом (матричну).
Заходи щодо реалізації даної моделі необхідно об'єднати у єди-ний організаційний блок у вигляді департаментів структурних підрозділів міськвиконкомів, що функціонально, змістовно, технологічно тісно зв'язані між собою за видом діяльності. Цьому органу треба надати статус юридичної особи, ліквідававши його у структурних підрозділах зі збереженням статусу юридичної особи за комунальними підприємства-ми, що опікуються керівником департаменту. Для здійснення покладе-них на департаменти функцій треба також забезпечити їх необхідними матеріальними ресурсами (шляхом передачі в оперативне управління комунального майна) і фінансами (в межах зафіксованого у міському бюджеті кошторису), правом утворювати позабюджетні фонди. Дирек-тор департаменту, заступник директора департаменту призначаються міським головою; директор департаменту входить за посадою до міськ-виконкому і є заступником міського голови. Структура департаменту, функціональна схема управління ним, штатна чисельність визначається департаментом самостійно в межах встановленого кошторису витрат, ефективного виконання покладених на нього функцій і затверджується міськвиконкомом.
Основна перевага функціональної департаменталізації полягає в тому, що вона дає простір для безперервного удосконалення спеціалі-зованого знання і вміння кожного департаменту. Функціональна струк-тура дозволяє вирішувати складні проблеми об'єднання висококваліфі-кованих фахівців і експертів, створює всі умови для ефективних комуні-кацій, обміну знаннями і швидкого вирішення проблем, що виникають. Уявляється, що дане нововведення підвищить відповідальність служ-бових осіб у межах департаменту і керівника департаменту перед міським головою, чіткий розподіл прав і обов'язків. У структурі міськвикон-комів, як показує досвід реформування (міста Львів, Миколаїв, Одеса), як правило, створюються департаменти за такими напрямками: еконо-мічної політики і ресурсів; соціально-гуманітарної політики; житлово-комунального господарства; містобудівної політики і землекористування; організаційно-правового і інформаційно-аналітичного забезпечення місцевого самоврядування.
Деякі структурні підрозділи міськвиконкомів можуть і не вхо-дити до складу департаментів у зв'язку зі специфічністю або важливістю покладених на них функцій.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок