Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи / сторінка 7

Назва:
Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
484
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Цей процес пов'язаний з необхідністю вирішення кількох пи-тань, що можна зробити в рамках статуту:
а) юридичне визначити територію, у межах якої територіальна громада здійснює місцеве самоврядування. Так, у статуті територіальної громади можна було б досить чітко, з посиланням на офіційні доку-менти, закріпити межі території об'єднаної територіальної громади (гро-мади населеного пункту, в адміністративних кордонах якого перебува-ють інші населені пункти) та розмежувати її повноваження з повнова-женнями територіальних громад, що входять до складу об'єднаної гро-мади;
б) врегулювати ряд важливих питань організації життя терито-ріальних громад, формування й діяльності органів місцевого самовря-дування, інших елементів системи місцевого самоврядування, які не отримали достатньої деталізації в Законі України "Про місцеве само-врядування в Україні" та галузевих законодавчих актах, що визнача-ють окремі повноваження органів місцевого самоврядування. Це, зокре-ма, питання статусу комунальної власності, управління об'єктами спільної власності територіальних громад, міжбюджетних відносин, організації та діяльності органів самоорганізації населення, різних форм безпосередньої участі громадян у здійсненні завдань та функцій місце-вого самоврядування, взаємовідносин органів та посадових осіб місце-вого самоврядування з відповідними місцевими органами державної влади та їх посадовими особами, організаційних форм взаємодії різних територіальних громад, їх співробітництва в реалізації спільних про-ектів, статусу муніципальних службовців, їх соціального та правового захисту тощо. Значною мірою всі ці питання також можуть бути врегу-льовані в статуті територіальної громади.
Статут територіальної громади займає особливе місце в системі актів місцевого самоврядування - це основний акт локальної нормотворчості й він повинен мати більш високу юридичну силу стосовно всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування. Така юридична сила статуту вимагає особливої процедури його прийняття.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" передба-чає, що статут територіальної громади ухвалюється відповідною радою в звичайному порядку, тобто таким чином, як і будь-яке інше рішення ради. Такий підхід зменшує роль територіальної громади в регламен-тації питань місцевого життя й не відповідає значенню статуту як най-важливішого акта місцевого самоврядування. Звідси, доцільнішим було б прийняття статуту шляхом місцевого референдуму або відповідною місцевою радою, але кваліфікованою більшістю голосів депутатів, на-приклад, двома третинами від встановленого числа депутатів.
2 Муніципальна реформа
2.1 Муніципальна реформа: поняття, завдання, проблеми, необхідність.
Однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність в ній повноцінного місцевого самоврядування. Слово повноцінного виділене другим шрифтом не випадково. Це слово має одну найважливіших ролей в становленні та розвитку місцевого самоврядування. Саме через повноційне місцеве самоврядування найповніше може бути реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішені важливі питання взаємодії держави, територіальних громад, особи.
Розглянуті у попередніх розділах різні проблеми та дискусії натовкують нас на таке питання: “А чи дійсно в Україні працює повноційний інститут місцевого управління?”. Не потрібно бути семі пядей в чолі, щоб відповісти не це запитання. Ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, - є перехідним періодом в становленні правової, соціальної держави, який на жаль для нас усіх дуже затягнувся, тому процеси реформування у області місцевого самоврядування дуже повільні та стримані.
Поштовхом цього процесу має стати – муніципальна реформа. Її впровадження є необхідним атрибутом розвитку регіона, а значить й розвитку усієї держави. Муніципальна реформа покликана на зміну старих принципів державного впливу та втручання у життя регіонів, вона повинна розглянути та перебудувати, якщо потрібно, структуру органів місцевого самоврядування, дати простір для вироботки довгострокових програм та ідей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок