Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Права та обов’язки природокористувачів.

Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Права та обов’язки природокористувачів.

Назва:
Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Права та обов’язки природокористувачів.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,98 KB
Завантажень:
248
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Права та обов’язки природокористувачів.


Реалізація права власності на природні ресурси здійснюється через правовідносини, які виникають між власником та інши-ми особами. Структура будь-якого правовідношення вклю-чає в себе об'єкт, суб'єкт правовідношення і зміст право-відношення. Ці категорії присутні і в правовідносинах з при-воду реалізації права власності на природні ресурси.
Об'єкти права власності на природні ресурси.
Об'єктом права власності загалом є індивідуалізовані пред-мети та об'єкти матеріального світу. Відповідно об'єктом права власності на природні ресурси є природні чи штучно ство-рені, але невіддільні від природних умов і екологічно взає-мопов'язані об'єкти та екологічні системи, які виконують життєзабезпечувальні екологічні функції і зареєстровані в обліково-кадастрових та інших юридично визнаних документах як об'єкти володіння, користування і розпорядження.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про власність» об'єктами права власності серед інших об'єктів та майна (як то будови, споруди, цінні папери та ін.) можуть бути земля, її надра, ліси, води, тваринний світ, природні багатства континен-тального шельфу, виключна (морська) економічна зона. Практично визнаються об'єктами власності повітряний простір та інші природні об'єкти у натуральному стані (п. 1 ст. 1 Закону України «Про власність»), які знаходяться в ме-жах території України.
Саме повітряний простір в межах території України є об'-єктом права власності, а не атмосферне повітря, як його складовий компонент. Останнє в силу його функціонально-го призначення як природного компонента життєдіяльності всіх живих організмів не може бути індивідуалізованим об'єктом будь-чиєї власності - належати будь-якому одному власнику: громадянину чи державі. Отже, встановлення пра-ва власності на природні об'єкти залежить від ступеня їх матеріалізованості та функціонального значення. Саме тому не може бути об'єктом власності сонячна енергія.
Всі природні ресурси як об'єкти права власності за загаль-ноприйнятою схемою характеризуються сукупністю прита-манних їм внутрішніх властивостей:
а) властивості природного об'єкта - типові для даного
об'єкта ознаки (наприклад: родючість ґрунтів земель сільськогосподарського призначення, продуктивність лісових насаджень і їх корисні властивості та ін.);
б) стан природних об'єктів чи ресурсів - зміни, які ви-никли в них в результаті природних процесів чи господар-ської діяльності (наприклад, зміна родючості ґрунтів внаслідок розвитку вітрової та водної ерозії, заболочення і засо-лення земель; руйнування берегів, дамб в результаті шкідли-вої дії вод; забруднення і засмічення вод внаслідок втрат ма-стила, хімічних, нафтових речовин; зсуви гірських порід);
в) природи: процеси, що відбуваються в даному природно-му об'єкті (наприклад, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, пошкодження насаджень кореневою губкою і т. ін.).
Крім того, природні об'єкти характеризуються їх екологіч-ними зв'язками з іншими природними об'єктами та екологіч-ною системою в цілому.
Все це в сукупності визначає значущість природних ре-сурсів для суспільства, розпорядження ними з боку держав-них законодавчих органів та органів управління.
Залежно від форм власності природні ресурси класифіку-ються на природні ресурси державної власності, природні ресурси колективної власності, природні ресурси приватної власності. За видовою ознакою об'єкти власності на природні ресурси об'єднані в фонди - земельний, водний, лісовий і т.д. Але залежно від сукупності якісних характеристик природ-них об'єктів, що входять до складу кожного окремого фонду, існує внутрішня класифікація всередині кожного фонду.
Землі державної власності відповідно до цільового призна-чення поділяються на:
- землі сільськогосподарського призначення; землі, на-дані для потреб сільського господарства;
- землі населених пунктів (міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів);
- землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення;
- землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- землі лісового фонду - вкриті лісовою рослинністю чи які тільки підлягають залісенню, зайняті спорудами лісового господарства, його сільськогосподарськими угіддями, боло-тами і водоймами в межах земельних ділянок лісового фонду;
- землі водного фонду - зайняті морями, річками, озе-рами, водосховищами, іншими водоймами, а також остро-вами, прибережними смугами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами;
- землі запасу - не передані у власність, що перебувають
у віданні сільських, селищних, районних та інших рад депутатів і призначаються для передачі у власність або надання у користування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Суб'єкти і об'єкти права природокористування. Права та обов’язки природокористувачів.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок