Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Процесуальне утворення документів для дії за кордоном

Процесуальне утворення документів для дії за кордоном

Назва:
Процесуальне утворення документів для дії за кордоном
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,43 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
„Процесуальне утворення документів для дії за кордоном”


План
1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності.
2. Нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном. Прийняття документів, складених за кордоном.
3. Міжнародні договори.


1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності
Згідно з Конституцією України (ст. 59) [1] кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього консти-туційного права громадян. При цьому предмет діяльності нотаріату обмежений безспірною цивільною юрисдикцією.
Нотаріат в Україні (ст. 1 Закону) — це система органів і посадо-вих осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і вчинювати інші передбачені за-конодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогід-ності.
Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та за-хист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяль-ність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам.
Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у на-явності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі від-повідних документів.
Основні завдання нотаріату:*
забезпечувати захист і охорону власності, права і законні інтере-си фізичних та юридичних осіб;*
сприяти зміцненню законності та правопорядку;*
попереджати правопорушення.
Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчи-ненні нотаріальних дій гарантує Закон України "Про нотаріат". По-рушення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріаль-них дій призводить до недійсності нотаріального акту.
Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує друге завдання — зміцнює законність і правопоря-док. Вчиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус підтверджує цим за-конність і достовірність нотаріальної дії та запобігає можливим пору-шенням прав та інтересів осіб, які звернулися до нього.
Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, но-таріус виконує третє завдання — запобігає можливим правопорушен-ням. Так, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася заінте-ресована особа, не відповідає законодавству України, нотаріус відмовляє у її вчиненні, запобігаючи можливим негативним на-слідкам.
Виходячи із завдань, які виконують нотаріальні органи, доходимо висновку, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, в юридичному закріпленні ци-вільних прав з метою запобігання можливим правопорушенням.
Правова основа діяльності нотаріату
Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України [1], Закон України "Про нотаріат" [9] та інші державні законодавчі акти України.
У правовому регулюванні діяльності нотаріату велике значення мають Закони України "Про власність" (1991 р.) [6], "Про селянське (фермерське) господарство" (1993 р.), "Про приватизацію державно-го майна" (1997 р.) [11], "Про заставу" (зі змінами 1997 р.) [7; 8], "Про плату за землю" (1992 p.), а також постанови і розпорядження Кабіне-ту Міністрів України, зокрема Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату (1994р.), декрети "Про приватизацію земельних ділянок" (1992р.) [14], "Про державне мито" (1993 р.) [13]. Джерелом правового регулювання нотаріальної діяльності є накази і листи Міністерства юстиції України, що регламентують питання організації та діяльності нотаріальних органів, зокрема накази про затвердження Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату (1993 р. із змінами 1997 р.) [19], Положення про державний нотаріальний архів (1994 р.) [18], Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю (1994 р. зі змінами 1997 р.) [20], Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності (1994 p.) [21], Положення про Єдиний реєстр для реєстрації заборон відчужен-ня об'єктів нерухомого майна (1997 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Процесуальне утворення документів для дії за кордоном

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок