Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон

Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон

Назва:
Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,50 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ
(госпрозрахункова форма навчання)
Курсова робота
З адміністративного права
На тему:
"Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон."
Студентки 2-К курсу, навчальної групи №13
Юшко Наталії Миколаївни
Залікова книжка № 98466-К
Домашня адреса: м. Київ - 074
вул. Сирецька 96/3, кв. 1
т. 468-87-41


Зміст.


Вступ.
Перехід до ринкової соціально орієнтованої економіки, до господарських структур, які базують-ся на різних формах власності, не знімає, а навпаки, загострює проблему щодо ролі держави в макроекономічному регулюванні та контролі суспільного виробництва, нагромадження і спожи-вання, ефективного використання ресурсів тощо. Будувати не-залежну державу, створювати в ній ринкову економіку не можна без чіткої політики держави, її інститутів, без державного керів-ництва та відповідних законів, нарешті, без всебічного обгрунтування концепцій та економічних програм.
Як свідчить світова практика, зокрема найбільш розвинутої країни з ринковою економікою — США, ні механізм вільної кон-куренції, ні вільне підприємництво, ні політика надприбутків монополій, концернів і фірм не спроможні ефективно вирішу-вати загальнонаціональні економічні та соціально-політичні про-блеми. Тому лише держава, державний управлінський апарат, правові акти і бюджетні кошти можуть бути засобом та гарантом вирішення зазначених проблем. Метою державного регулюван-ня макроекономічних процесів є усунення перешкод для еко-номічного зростання, вільного переливу капіталів, подолання кризових явищ, стабілізація за допомогою різного роду важелів і економічних інструментів процесів розширеного відтворення й ефективного вирішення соціальних завдань.
Цілком зрозуміло, що економіка, яка протягом майже семи десятиліть функціонувала за плановими, адміністративними принципами, не може негайно і безболісно перейти до ринко-вих механізмів. Тим більше за умов, коли сьогодні практично зовсім відкидається все позитивне, що було характерним для за-значеної системи господарювання. Тут доцільно наголосити, що у «чистому вигляді» ринкова економіка в розвинутих країнах, по суті, відсутня, оскільки вони в післявоєнний період не стояли на місці, а просувалися вперед у напрямі удосконалення ринко-вих відносин, модернізації організаційно-управлінських струк-тур, усунення антагоністичних суперечностей між власником і працівником, застосування планових та ефективних регулюю-чих важелів з боку держави у виробничо-економічній діяльності монополій, фірм, концернів тощо.
Водночас слід нагадати, що перехід до ринкової економіки — процес довготривалий. Принципово інша система господарю-вання та вирішення в ній складних соціально-економічних за-вдань потребують від держави, її органів, з одного боку, чітко визначеного економічного курсу та ефективної цілеспрямова-ної підтримки цих процесів, а з іншого — розумної, стимулюю-чої й виваженої цінової, кредитної та податкової політики, вста-новлення раціональних макроекономічних пропорцій. Саме дер-жава в умовах формування ринкової економіки повинна вишу-кувати можливості і ресурси для подолання кризи та нарощу-вання виробництва, підтримувати баланс інтересів, забезпечу-вати соціальний захист певних верств населення, сприяти роз-виткові науки та культури. Це — аксіоматичні принципи функ-ціонування національних економік усіх, а не тільки розвинутих країн світу.
Особливо велике значення мають цілеспрямоване макроекономічне регулювання та контроль за дотриманням економічно-го законодавства з боку держави і державних управлінських структур, що діють на основі чинних законів і законодавчих актів, таких складних та важливих процесів, як структурна перебудова економіки, нагромадження і споживання, відтворення та мо-дернізація основних виробничих фондів шляхом використання найновіших досягнень НТП, ефективне функціонування інвес-тиційного комплексу. Тут практика соціалістичного командного управління і планування — серцевини управління — мала най-більше недоліків, які, зрештою, й призвели до катастрофічних наслідків після розвалу СРСР.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок