Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Правові системи

Правові системи

Назва:
Правові системи
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,12 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
План
Вступ
1. Основні риси
2. Романська система цивільного права;
3. Німецька система цивільного права;
4. Англо-американська система цивільного права;
5. Східно-європейська система цивільного права;
6. Центрально-европейська система цивільного права.
Висновок
Використана література
Вступ
В процесі формування і розвитку права склалися відповідні правові системи, які відрізняються одна від одної підходом до вирішення принципових питань правового положення особи, її відносин з державою, методами правового регулювання і т.і.
Якщо взяти до уваги різні точки зору, які були висловлені компаративістами ( спеціалістами з порівняльного правознавства), то можна виділити наступні правові системи :
1. романська;
2. німецька;
3. англо-американська;
4. східно-європейська;
5. далекосхідна;
6. мусульманська.
Поділ цивільного права на типи, в цілому, близький до класифікації права взагалі, але абсолютної тотожності між ними нема.
Факторами, які впливають на характер цивільно-правової системи, є :
- характер джерел права ;
- структура цивільного права, перелік і зміст основних інститутів ;
- концепція регулювання приватноправових відносин, характер відносин держави і особи ;
- ступінь впливу римського приватного права, або його відсутність.
1. Основні риси.
Майнові, а також комплекс немайнових відносин є предметом цивільного та торгового права зарубіжних країн. Але, на відміну від предмета цивільного права Ук-раїни, він має багато особливостей.
1.Предмет цивільного права зарубіжних країн розширю-ється за рахунок включення значного обсягу товарно-грошо-вих відносин, пов'язаних з придбанням та відчуженням зе-мельних ділянок, деяких відносин землекористування. Це випливає з права власності на землю усіх суб'єктів цивільного права.
2.До предмета цивільного права багатьох країн входять, як правило, сімейно-шлюбні відносини. Здебільшого вони міс-тяться у цивільних кодексах, що регулюють сімейні відноси-ни як наслідок шлюбної угоди.
3.Загальною тенденцією є розширення кола немайнових відносин, що регулюються цивільним правом. Так, закріп-лення у цивільному праві загального положення про захист особистості громадянина (право громадянина на повагу осо-бистості) дає можливість охопити цивільно-правовим діян-ням широке коло особистих відносин, не пов'язаних з май-новими: захист честі і гідності громадян; охорона зображення громадянина, запису його голосу, листування та інших доку-ментів; право громадянина на ім'я; охорона інтересів грома-дян у разі повідомлення про них неправдивих відомостей по радіо, телебаченню, у кіно, а також у разі зловживання дани-ми про них, які містяться в електронно-обчислювальній техніці. Інститут універсального особистого права виключає можливість відмови у захисті особистих благ з формальних підстав.
4.До орбіти майнових відносин дедалі більше потрапля-ють немайнові за своєю природою людські цінності (честь, гідність, ділова репутація).
5.Своєрідно складався предмет цивільного права східно-європейських держав у "соціалістичні" часи. Відмова деяких з них від концепції єдиного цивільного права (тобто регулю-вання нормами однієї галузі права усіх видів товарно-грошо-вих відносин у суспільстві) призвела до виключення з пред-мета цивільного права майнових відносин між господарськи-ми організаціями. Ці відносини регулювалися окремою галуззю господарського права. Зазнав змін також зміст деяких традиційних цивільно-правових відносин. Так, відносини між організаціями та громадянами щодо задоволення культурних і матеріальних потреб останніх розглядалися у деяких країнах не як традиційні зобов'язальні відносини, в яких боржник і кредитор мають протилежні інтереси, а як відносини співро-бітництва і взаємодопомоги.
6.Майнові та особисті немайнові відносини у багатьох за-хідних країнах врегульовано двома кодексами права - ци-вільним та торговим. Це так звана дуалістична система при-ватного права. Вона існує у західних країнах континентальної Європи, а також у країнах, що рецепіювали західноєвропей-ські правові моделі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Правові системи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок