Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Стадії вчинення злочину

Стадії вчинення злочину

Назва:
Стадії вчинення злочину
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,93 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему:
Стадії вчинення злочину


ЗМІСТ
ВСТУП
ГЛАВА 1. Стадії злочину
1.1. Поняття і види стадій злочину
1.2. Види стадій вчинення злочину
ГЛАВА 2. Закінчений злочин
2.1. Поняття закінченого злочину
2.2. Незакінчений злочин і його види
ГЛАВА 3. Готування до злочину
3.І. Поняття готування до злочину, його об'єктивні і суб'єктивні ознаки.
3.2. Види готування до злочину.
3.З. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу
ГЛАВА 4. Замах на злочин
4.1. Поняття замаху на злочин, його об'єктивні та суб'єктивні ознаки.
4.2. Види замаху на злочин.
4.3. Значення поділу замаху на злочин на види
4.4. Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину
4.5. Відмежування замаху на злочин від готування до злочину
4.6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
ГЛАВА 5. Добровільна відмова від вчинення злочину
5.1. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину і її ознаки
5.2. Мотиви добровільної відмови від доведення злочину до кінця
5.3. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова від злочину.
5.4. Підстави виключення кримінальної відповідальності при добровільній відмові від злочину
5.5. Правові наслідки добровільної відмови від злочину
5.6. Діяльне каяття при вчиненні злочину
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, насиль-ницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, виклика-но переломним періодом розвитку України і деякими іншими нега-тивними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдан-ня боротьби з таким явищем. Необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім й її істотного скорочення. З цією метою вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші заходи.
Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне за-конодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, необ-хідно правильно його застосовувати. Однак для цього слід грунтов-но вивчати це законодавство, з тим щоб добре знати і застосовувати в практичній діяльності його норми.
Розпочинаючи таке вивчення, треба мати на увазі, що поняття «кримінальне право» вживається в двох значеннях, а саме:
1) кримінальне право — це галузь права (одна із галузей — кри-мінальне законодавство). Звідси кримінальним правом іменують закони, тобто нормативні акти, в яких містяться положення цієї га-лузі права;
2) однак під кримінальним правом розуміють і науку криміналь-ного права, тобто теорію кримінального права, наукову дисципліну. доктрину.
Розглянемо спочатку кримінальне право як галузь права.
1. Кримінальне право як самостійна, окрема галузь права має низку ознак як загальних для всіх галузей права, так і специфічних тільки для неї. Виходячи з цього, кримінальне право:
1) являє собою систему (сукупність) юридичних норм (правил по-ведінки), встановлених у суспільстві. Норми кримінального права — це узагальнені правила, що охоплюють безліч відповідних життєвих ситуацій, індивідуальних випадків. Так, норми про відповідальність за умисне вбивство передбачають всі можливі в реальному житті конк-ретні випадки вбивств, як би вони одне від одного не відрізнялися. Норми кримінального права загальної дії, крім того, є загальнообо-в'язковими до виконання, маючи тим самим ознаку загальнообов яз-кової нормативності. Ці норми здебільшого виступають як норми-заборони. Вони забороняють певні вчинки людей, а саме злочинні дії або злочинну бездіяльність, під загрозою застосування за їх вчинен-ня особливих примусових заходів — кримінального покарання;
2) його норми (правила поведінки) встановлюються лише вищи-ми органами законодавчої влади і закріплюються у відповідних зако-нах. Це так зване позитивне право, або чинне право. Саме тому кри-мінальне право має формальну визначеність — воно точно фіксує в законах у гранично формалізованому вигляді в письмовій формі озна-ки злочинів і покарань за них, тобто вимоги, що ставляться до пове-дінки людей, межі та умови їх вчинків, наслідки протизаконних дій або бездіяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Стадії вчинення злочину

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок