Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Склад злочину

Склад злочину

Назва:
Склад злочину
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,70 KB
Завантажень:
107
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота
„Склад злочину”


ПЛАН :
Вступ
Поняття та функції складу злочину;
Класифікація складів злочину;
Елементи складу злочину;
Ознаки складу злочину:
а) обов’язкові ознаки;
б) факультативні ознаки;
5.Значення складу злочину при кваліфікації злочинів;
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання. Саме злочин і покарання - це сторони всього кримінального права і законодавства. Ці дві кримінально-правові інституції визначають і утворюють зміст, характеристику, особливості, завдання та потребу кримінального законодавства, кримінально-правової охорони, кримінального правосуддя. Тому дуже велике значення має визначення поняття злочину.
Поняття злочину є центральним у будь-якій правовій системі. Проте у кримінальних законах ряду країн визначення поняття злочину або зовсім відсутнє, або є формальним.
В Україні поняття злочину не лише має значне теоретичне обгрунтування, а й отримало своє законодавче закріплення.
Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину Див. Кримінальний кодекс України – ч. 1 ст. 11..
Наведене мною поняття злочину є формально-матеріальним і містить вказівку на такі обов’язкові ознаки злочину:
злочином є лише діяння;
це діяння вчинене суб’єктом злочину;
воно є винним;
діяння є суспільно небезпечним;
воно передбачене чинним КК;
кримінальна караність діяння.
Злочин, як реальний факт, не може служити підста-вою кримінальної відповідальності, оскільки містить у собі деякі ознаки, що не впливають на відповідальність.
Тому тільки сукупність вказаних у законі ознак, суттєвих для визначення суспільної небезпеки та ха-рактеру певного виду злочину, утворює склад злочи-ну, факт встановлення якого і є підставою для кримі-нальної відповідальності та кваліфікації злочину за певною статтею КК.
Поняття та функції складу злочину
Чинний КК, так само, як і попередній, не містить загального поняття складу злочину. Склад злочину - це своєрідна юридична абстракція, що встановлена наукою кримінального права. Її формулювання базу-ється на законодавчому визначенні підстави криміна-льної відповідальності (ч. 1 ст. 2 КК), матеріально-формальному понятті злочину (ст. 11 КК) та теоретич-ному узагальненні ознак складів злочинів, що перед-бачені нормами Особливої частини КК.
Ст. 2 КК як підставу кримінальної відповідальності визначає факт "вчинення особою суспільно небезпеч-ного діяння, що містить склад злочину, передбачений цим Кодексом".
Законодавче визначення підстави кримінальної від-повідальності надає можливість виділити такі харак-терні риси складу злочину :
1. відомо, що кожне суспільно небезпечне діяння володіє різноманітними ознаками об'єктивного й суб'єктивного характеру. Але, при цьому, криміна-льним законом повинні бути закріплені, насамперед, стійкі, постійні і типові для більшості діянь ознаки. Оскільки поняття складу злочину як підстави кримі-нальної відповідальності тісно пов'язане з поняттям злочину як суспільно небезпечного діяння, ці ознаки повинні у своїй сукупності визначати рівень суспіль-ної небезпеки діяння взагалі, а кожна з них окремо - впливати на ступінь суспільної небезпеки зокрема;
2. склад злочину - це законодавче поняття про злочин і вказує лише на ті його ознаки, що закріп-лені в законі про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 3 КК "законодавство України про кримінальну відповідальність становить Криміналь-ний кодекс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права".
Тобто, ознаки складу злочину встановлюються ли-ше кримінальним законом, а не будь-якими іншими законодавчими актами. Виняток становлять норматив-но-правові акти, що наповнюють кримінально-правові норми з так званими бланкетними диспозиціями від-повідним змістом, уточнюють ознаки окремих складів злочинів (наприклад ознаки складів зло-чинів, передбачених ст.ст. 247 та 274 КК).
Класичний принцип "nullum crimen sine lege" пе-редбачає, що усі кримінально карані діяння мають бу-ти описані у кримінальному законі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота на тему: Склад злочину

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок