Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Дослідження злочинної діяльності

Дослідження злочинної діяльності

Назва:
Дослідження злочинної діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,16 KB
Завантажень:
10
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Зміст
Вступ 3
 
1. Поняття злочину та злочинної діяльності 5
1.1 Структура злочинної діяльності 7
1.2 Криміналістична характеристики 10
2. Завдання криміналістики у вивченні злочинної діяльності 15
3. Сучасні засоби нейтралізації злочинної діяльності. 20
 
4. Структура злочинної діяльності і криміналістична
характеристика ї їелементів 23
Висновок 31
Список використаної літератури 33
Вступ
Криміналістика завжди прямо чи побічно вивчала злочинну діяльність. Це – постійна проблема криміналістичних наукових досліджень. У сучасний період розвитку нашого суспільства, для якого характерним є співіснування старих і нових форм життєдіяльності, коли відбувається якісна зміна злочин-ності, значне розширення її меж, як ніколи важливого значення набуває високий рівень теоретичного осмислення даної проблеми.
Злочин є складним соціальним явищем, яке характеризується своєю структурою, зв'язками і відношеннями між його елементами. Пізнані та кількісно відтворені відношення набувають властивостей закономірностей, що належать саме цій структурі. Тому криміналістика досліджує злочин передусім як динамічний процес, тобто його діяльнісну сторону.
Актуальність теми. Розроблення ефективних прийомів і засобів боротьби зі злочинністю неможливе без пізнання природи та сутності злочинної діяльності, її ознак, причин і умов, способів здійснення. Саме через вивчення змістовних основ злочинної діяльності, механізму її здійснення, тактики застосування, стратегічних завдань можливі її контроль та регулювання.
Сучасні фундаментальні положення предмета науки криміналістики, її загальних і окремих теорій дозволяють повно виявити та вивчити законо-мірності злочинної діяльності, встановити кореляційні звґязки і відношення між її елементами, тобто підійти до створення методології криміналістичного дослідження злочинної діяльності.
Окрім наведених питань, до напрямів наукового аналізу даної проблеми також необхідно віднести:
1) формулювання поняття злочинної діяльності, встановлення її рис і сутнісних характеристик;
2) розкриття сучасної злочинної діяльності, меж її поширення, структури та динаміки, тенденцій розвитку;
3) встановлення ознак злочинної діяльності, розкриття їхнього змісту;
4) визначення аспектів, методів і форм криміналістичного вивчення злочинної діяльності;
5) удосконалення наявних і розроблення нових криміналістичних при-йомів і засобів боротьби зі злочинною діяльністю, розкриття їх соціально-економічної обгрунтованості, перспективи розвитку;
6) напрями вдосконалення боротьби зі злочинною діяльністю на су-часному етапі розвитку Української держави.
Сукупність наведених обставин зумовлює віднесення нових наукових розробок зазначеної проблематики до актуальних і, зокрема, обумовлює вибір теми даної курсової роботи.
Мета і завдання дослідження. Основна мета курсової роботи полягає в аналізі стану названої проблеми, всебічному дослідженні її основних положень.
1. Поняття злочину та злочинної діяльності
Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості - той чи інший рух або утримання від нього, використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього світу; психологічні властивості - прояв свідомості і волі, певна мотивація поведінки, її цілеспрямованість. Але на відміну від інших вчинків людини злочин за своєю соціальною сутністю є посяганням на ті відносини, що склалися в суспільстві, відображають його найбільш важливі інтереси, внаслідок чого охороняються законом про кримінальну відповідальність. А оскільки саме об'єктивні закономірності розвитку суспільства, його потреби та інтереси виступають критерієм, мірилом цінності чи антицінності людської поведінки, відповідності чи невідповідності її цим потребам та інтересам, злочин завжди є антисоціальною поведінкою. Діяльність — категорія соціальна. У тлумачних словниках її інтерпретують, як "спосіб буття людини у світі, здатність її вносити зміни в дійсність".

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Дослідження злочинної діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок