Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Прокурорський нагляд і судовий процес за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства

Прокурорський нагляд і судовий процес за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства

Назва:
Прокурорський нагляд і судовий процес за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,65 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Розділ 1. Загальна характеристика інституту прокурорського нагляду за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства.
1.1. Сутність прокурорського нагляду за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства та його характерні ознаки.
Прокуратура є невід'ємною частиною державного ме-ханізму, що наділена певним обсягом влади для здійснен-ня державного нагляду за виконанням законів у державі.
Прокурорський нагляд розглядають як одну з форм державної діяльності, що забезпечує точне і неухильне виконання законів в Україні, як одну з умов додержання конституційних гарантій з охорони прав і законних інте-ресів громадян.(9; с. 421)
Прокурорський нагляд визначається сукупністю пра-вових норм, що регулюють структуру і систему органів прокуратури, організацію їх роботи, правовідносини, що виникли при здійсненні нагляду прокурорами за точним і неухильним виконанням законів у державі.
Слідство, що проводиться органами прокуратури, внут-рішніх справ, Службою безпеки України, слідчими податкової міліції, хоч і має назву досудового, однак при його провадженні визначаються характер і обсяг обвинувачен-ня, юридична оцінка злочину, що обумовлює вид і розмір покарання, встановлюються коло доказів по кримінальній справі, в межах якого, як правило, здійснюється судовий розгляд. Правильно організоване дізнання, досудове слідство завдяки прокурорському нагляду є однією з істот-них гарантій швидкого і повного розкриття та розсліду-вання злочину і в кінцевому підсумку винесення судом законного і справедливого вироку.
Здійснюючи свої повноваження в галузі кримінального судочинства, прокурори слідкують за тим, щоб слідчі та працівники органів дізнання суворо додержувалися ви-мог, що містяться в нормативних актах держави.
Прокурорський нагляд за органами дізнання і досудовим слідством - один із важливих напрямів у діяльності органів прокуратури. Це самостійна галузь державного нагляду за точним та неухильним виконанням законів.
Цей нагляд слід відрізняти від прокурорського нагля-ду за всією діяльністю вказаних органів. Наприклад, при виконанні органами міліції адміністративних функцій об'єктом прокурорського нагляду є точне виконання за-конів посадовими особами органів міліції в галузі її адмі-ністративної діяльності. Цей нагляд здійснюється проку-ратурою в порядку загального нагляду. Якщо міліція ви-ступає як орган, що здійснює дізнання по кримінальним справам, об'єктом нагляду є виконання законів у діяль-ності посадових осіб органів дізнання при розслідуванні злочинів. Такий нагляд здійснюється в порядку і метода-ми нагляду за досудовим слідством.
Характерною ознакою прокурорського нагляду за досу-довим слідством є те, що, на відміну від загального нагля-ду, він здійснюється в процесуальній формі. Кожну дію прокурора при здійсненні цього нагляду передбачено і регламентовано кримінально-процесуальним законом.
Важливою особливістю нагляду за досудовим слідством е наявність у прокурора владно-розпорядчих повноважень, що закріплені в законі. Визначаючи статус і повноважен-ня прокурора при здійсненні ним нагляду в стадії досудо-вого слідства, А. І. Михайлов слушно підкреслює, що про-курор, який є представником державного органу, здійснює вищий нагляд за законністю в даній процесуальній стадії, наділений владно-розпорядчими повноваженнями, що ство-рюють для нього можливість ефективно здійснювати на-гляд за виконанням законів органами дізнання і досудо-вого слідства з тим, щоб забезпечити розкриття кожного злочину, а також всебічність і об'єктивність розслідуван-ня кожної кримінальної справи.(9; с. 423)
Прокурор має право скасувати будь-яке рішення, будь-який акт органу розслідування. Він може особисто здійсню-вати окремі слідчі дії по справам, що перебувають у про-вадженні слідчого чи органу дізнання, або прийняти на себе розслідування справи в цілому. Прокурор має право усувати слідчого або особу, що проводить дізнання, від подальшого провадження дізнання, вилучити будь-яку справу із органів дізнання і передати її слідчому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Прокурорський нагляд і судовий процес за законністю дій і рішень органів дізнання і досудового слідства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок