Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Правові норми

Правові норми

Назва:
Правові норми
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,81 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПЛАН
Вступ
Розділ 1. Поняття тлумачення правових норм
Розділ 2. Способи тлумачення правових норм
Розділ 3. Види та функції тлумачення правових норм.
3.1. Види тлумачення правових норм.
3.2. Інтерпретаційні акти, як вид офіційного тлумачення.
3.3. Функції тлумачення правових норм.
Висновок
Список використаних джерел
Зміст


Вступ
Тлумачення правових норм являється складовою частиною процесу застосування права. Це складне явище, яке має інтелектуально-вольовий характер і направлене на пізнання і пояснення змісту права.
Термін «тлумачення» латинського походження і має багато значень. В нашій мові і літературі ми зустрічає-мо також терміни інтерпретація, інтерпретаційні акти. Тлумачення в самому широкому значенні розуміють, як пізна-вальний процес, який направлений на пояснення явищ при-роди або суспільного життя. Більш точніше тлумачення розуміють як пояснення виразів, формул, символів тощо.
В правознавстві тлумачення розуміється як певний процес мислення, направлений на пізнання змісту правових норм, і як результат цього процесу, який виражається в усній або письмовій формі і має певне значення. Цей процес направ-лений на з'ясування значення і змісту термінів і виразів, які викладені в нормативно-правових актах. Без правильного розуміння значення і змісту норм права і нормативно-пра-вових актів неможливе правильне застосування правових норм. Це обумовлено тим, що право має абстрактний характер і його норми викладені оптимально.
Необхідність тлумачення норм права обумовлена також особливостями зовнішнього оформлення норм права, їх мовно-логічною і юридичною формою. Оскільки нормативно-правові акти викладені на літературній мові народу, в різних сферах суспільних відносин і знань, то з'ясування їх змісту потребує іноді великих зусиль від суб'єктів правоза-стосування, знання правової, літературної і спеціальної термінології. Мова є загальним засобом спілкування, право-відносин між людьми, виконує комунікативну, інформаційну функцію, при її допомозі встановлюються ділові стосунки і взаємозв'язки. Законодавець при оформленні норм права використовує також формальну, діалектичну й інші види логік, що також вимагає роз'яснення змісту правових норм.
Законодавець, формулюючи нормативно-правові акти, виходить не з того, які існують місцеві діалекти і значення тих чи інших слів, а з того, як вони використовуються в спеціальних галузях знань, як вони склались в правозастосовчій практиці і в міжнародно-правових документах.
Розділ 1. Поняття тлумачення правових норм.
Тлумачення права — необхідний і важливий елемент право реалізаційного процесу, зокрема в правозастосуванні. Перш ніж застосува-ти ту чи іншу норму права необхідно з'ясувати її реальний зміст, а в деяких випадках і роз'яснити. Тлумачення — це складна і багатоаспектна діяльність різних суб'єктів, яка має інтелектуально-вольовий ха-рактер і спрямована на пізнання і пояснення змісту правових норм.
З приводу визначення і змісту тлумачення права в літературі існу-ють різні думки. Одні автори розуміють під цим лише з'ясування, інші думають, що зміст тлумачення правових норм складає їх роз'яснення, треті визначають тлумачення як єдність того й іншого. Переконливою, на наш погляд, є третя точка зору, оскільки в першому і другому ви-падку очевидний односторонній підхід.[2, 390]
Тлумачення правових норм — це складний вольовий процес, спрямо-ваний на з'ясування обсягу та точного змісту, який вміщений в нормі пра-ва і роз'яснення його для інших.
Цей процес складається з двох частин (елементів):
а) з'ясування змісту правових норм;
б) роз'яснення змісту норм права.
Тобто «інтерпретатор» спочатку з'ясовує зміст правової норми для себе, а потім з метою встановлення однакового розуміння і застосування роз'яснює зміст правового Припису всім зацікавленим особам.
Перша частина цієї діяльності — з'ясування. Воно характеризує гносеологічну природу тлумачення, яке спрямоване на пізнання пра-ва. Тлумачення-з'ясування виступає як внутрішній процес мислення, що не виходить за межі свідомості самого інтерпретатора.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Правові норми

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок