Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Особисті немайнові права

Особисті немайнові права

Назва:
Особисті немайнові права
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,66 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Особисті немайнові права


ЗМІСТ
Стр.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Поняття та юридична природа немайнових прав У цивільному праві 4
РОЗДІЛ 2. класифікація особистих немайнових прав ФІЗИЧНИХ ОСІБ У цивільному праві 10
2.1. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 11
2.2 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 18
РОЗДІЛ 3. способи захисту особистих немайнових прав ФІЗИЧНИХ ОСІБ У цивільному праві 25
3.1. Зміст та критерії класифікації способів захисту особистих немайнових прав 25
3.2. Поновлення порушеного особистого немайнового права 27
3.3. Спростування недостовірної інформації 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37


ВСТУП
Проблема способів захисту особистих немайнових прав має в умовах сучасної України не тільки теоретичну, але і практичну значимість. Оскільки реалізація принципів правової держави, верховенства легітимного закону направленого на захист прав та законних інтересів особи передбачають наявність науково обґрунтованої концепції особистих немайнових прав учасників цивільного обороту. Рівень розробки цієї проблеми є ще недостатнім тому, що вимагає розгляду поняття і видів особистих немайнових прав та способів їх захисту виходячи із теоретичних основ правової держави та нормативного закріплення зазначеної категорії прав в новому Цивільному кодексі України.
Закріплюючи особисті немайнові права в конституції, держава забезпечує їхнє правове регулювання комплексно, тобто за допомогою норм ряду галузей права. У рамках комплексного регулювання особистих немайнових прав необхідно виділяти цивільно-правовий аспект. У зв’язку з цим у теорії Були висловлені дві точки зору на цивільно-правове регулювання особистих немайнових прав. Довгий час панувало уявлення про те, що цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові права. Проте правове регулювання й охорона прав не можуть протиставлятися, оскільки регулювання означає охорону прав, а їхня охорона здійснюється шляхом регулювання відповідних відносин.
Роль і можливості цивільно-правового регулювання особистих немайнових прав визначаються предметом цивільного права. Цивільне право поряд із майновими відносинами (що складають ядро цивільного права) регулює пов’язані з ними особисті немайнові відносини, а також особисті немайнові відносини, не пов’язані з майновими.
Враховуючи зазначене, метою дослідження є комплексний аналіз, поглиблення знань про сутність, характерні ознаки, поняття, види та способи захисту особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України.


РОЗДІЛ 1.
ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА НЕМАЙНОВИХ ПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Особисті права нерозривно пов’язані з такими поняттями, як рівність, свобода, недоторканність особи. І це природно, оскільки ідеї рівності, свободи, особистої недоторканності впродовж всієї історії цивілізації використовувалися в боротьбі нового зі старим, прогресивного з консервативним тощо.
У різні епохи в дані поняття вкладався різний зміст, проте самі ідеї завжди були і залишаються привабливими для будь-якої людини. Соціальна цінність особистих прав полягає, головним чином, у тому, що вони самі по собі, а також гарантії їх реального здійснення визначають становище людини в суспільстві, а отже, і рівень розвитку самого суспільства. Таким чином, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього стало прийняття Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Загальної декларації прав людини, а також Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 16 грудня 1966 р. [21, c. 36].
Слід мати на увазі, що цілісна правова регламентація державою особистих прав обумовлена не тільки міркуваннями гуманітарного або політичного характеру, але і економічними причинами. Перехід до економіки ринкового типу і пов’язана з ним свобода підприємницької діяльності створюють основу економічної свободи особи. Економічна ж свобода неминуче породжує об’єктивну потребу в свободі особистій, духовній [4, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Особисті немайнові права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок