Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Громадянство України

Громадянство України

Назва:
Громадянство України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,14 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «Конституційне право України»
на тему:
“Громадянство України”


ПЛАН
Список використаних абревіатур
Вступ............................................................................................3
1. Поняття інституту громадянства, громадянство України
1.1. Інститут громадянства.....................................................................6
1.2. Загальні поняття про громадянство...............................................11
1.3. Питання громадянства України
згідно закону “Про громадянство”........................................................16
1.4. Принципи громадянства України..................................................23
2. Особливості набуття та скасування громадян-ства в України
2.1. Порядок набуття громадянства в Україні.....................................29
2.2. Порядок припинення громадянства..............................................35
2.3. Державні органи, які вирішують питання громадянства
в Україні...................................................................................................38
Висновки...............................................................................................41
Список законодавства та використаної літератури.............47


Вступ
Громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв'язок особи з Українською держа-вою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України.
Ознаками громадянства як певного зв'язку особи з державою є:
1) правовий характер:
2) необмеженість у просторі та часі;
3) максимальний характер взаємних прав та обов'язків.
Цей зв'язок знаходить своє виявлення в розповсю-дженні на відповідну особу суверенної влади держави незалежно від місця її проживання - на території держа-ви чи за її межами.
Система конституційно-правових норм, що регулю-ють питання громадянства складає головний конститу-ційно-правовий інститут - інститут громадянства. Дже-релами цього інституту є:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про громадянство України».
3. Чинні міжнародні договори України з питань гро-мадянства.
4. Підзаконні акти.
Норми цих актів, виходячи з визнання права на гро-мадянство як природного права людини, закріплюють принципи громадянства та регламентують порядок на-буття і припинення громадянства, повноваження орга-нів державної влади та інших організацій, які беруть участь 'у вирішенні питань громадянства та порядок їх вирішення.
Конституційний статус громадянина — поняття, яке ві-дображає тільки те, що властиве усім і кожному члену сус-пільства, і "залишає" за своїми рамками все приватне, інди-відуальне, яке стосується конкретних осіб або груп осіб. Тому до конституційного статусу громадянина входять лише загальні для всіх суб'єктивні права та обов'язки, які у суб'-єктів постійно виникають і припиняються залежно від ви-конання ними тих чи інших професійних функцій, гро-мадського становища, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших обставин.
Конституційний статус громадянина — єдиний, неподіль-ний і однаковий для всіх.
До поняття правового статусу входять такі основні еле-менти (вони становлять його зміст і структуру): громадян-ство; загальна правоздатність; принципи правового статусу; конституційні права, свободи та обов'язки громадян; гарантії прав і свобод; відповідні правові норми.
Принципи громадянства - це ті вихідні положення, які визначають істотні риси відносин громадянства. Конституція України те Закон України «Про громадян-ство України» закріплюють принципи громадянства Ук-раїни:
1) принцип єдиного громадянства;
2) принцип рівності громадянства;
3) принцип збереження громадянства України у разі одруження та розірвання шлюбу;
4) принцип збереження громадянства України осо-бами, які проживають за межами держави;
5) принцип захисту державою громадян України за кордоном;
6) принцип неприпустимості депортації та екстра-диції громадян України;
7) принцип невід'ємності громадянства;
8) принцип невизнання за громадянами України на-лежності до іноземного громадянства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Курсова робота на тему: Громадянство України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок