Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та суб’єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі.

Поняття та суб’єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі.

Назва:
Поняття та суб’єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
33,45 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
ПЛАН
ВСТУП
1. Поняття та суб’єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі.
1.1. Кримінально-процесуальні функції
1.2. Принцип змагальності в кримінальному процесі.
1.3 Загальна характеристика суб’єктів здійснення функцій обвинувачення
2. Прокурор, як суб’єкт функції обвинувачення
у кримінальному процесі.
3. Потерпілий, як суб’єкт функції обвинувачення у кримінальному процесі.
3.1. Захист прав потерпілого від злочинів? Вдосконалення процесуальних прав потерпілого.
ВИСНОВОК
Використана література
ВСТУП
В цій курсовій роботі я розгляну характеристики суб’єктів обвинувачення у кримінальному процесі. Ними законодавець визнав: прокурора, потерпілого, представників потерпілого, цивільного відповідача.
Одним з головних фігурантів кримінального процесу є прокурор. Прокурор – суб’єкт кримінального процесу, на якого згідно ст. 121 Конституції України покладена одна з таких функцій, як підтримання державного обвинувачення в суді.
Згідно статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено змагальність сторін та підтримання в суді державного обвинувачення прокурором. Виходячи з цього, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року №9 „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” слушно зазначає, що при віддані особи до суду слід у всіх справах, що надійшли до суду з обвинувальним висновком, визнавати обов’язковою участь у судовому засіданні прокурора.
Іншою фігурою кримінального процесу виступає потерпілий. Потерпілий має право особисто або через свого представника підтримувати обвинувачення по справах приватного обвинува-чення. Більше того, коли в результаті судового розгляду прокурор переконається, що дані судового слідства не підтверджують пред'явленого підсудному обвинувачення і відмовляється від обви-нувачення, суд роз'яснює потерпілому та його представнику право вимагати продовження розгляду справи. У цьому випадку по-терпілий самостійно підтримує обвинувачення.
Цивільний позивач – це громадянин, підприємство, установа або організація, що потерпіли матеріальний збиток від злочину та висунули вимогу про його відшкодування у порядку кримінального судочинства. Якщо в результаті злочину громадянину заподіяно не тільки матеріальної або моральної шкоди, він може виступати в процесі одночасно і як цивільний позивач, і як потерпілий.
1. Поняття та суб’єкти функції обвинувачення
у кримінальному процесі.
1.1. Кримінально-процесуальні функції
В юридичній літературі кримінально-процесуальним функціям приділяється багато уваги, однак у деяких під-ручниках питання поняття, видів і змісту кримінально-процесуальних функцій не розглядається. Слід зазначи-ти, що ця проблема с досить складною і важливою, про що свідчить різноманітна і широка полеміка у наукових колах.
Свідома діяльність завжди спрямована на досягнення якоїсь мети. Це повною мірою стосується і кримінально-процесуальної діяльності та окремих її компонентів - процесуальних функцій.
Наприклад, О. М. Ларін визначає процесуальні функції в кримінальному судочинстві „як види (компоненти, час-тини) кримінально-процесуальної діяльності, що відрізня-ються за окремим безпосереднім завданням, яке досягаєть-ся в результаті провадження по справі”. Під криміналь-но-процесуальними функціями І. В. Тирічев розуміє „такі види, напрями діяльності суб'єктів кримінального проце-су, які обумовлені їх роллю, призначенням і завданням участі в справі”.
Порівнюючи ці та інші визначення, можна дійти вис-новку, що в загальних рисах їх зміст збігається. Звичайно, ці дефініції можуть бути використані в контексті теми, що вивчається.
На думку Ю. М. Грошевого та М. С. Строговича, „в кри-мінальному процесі існують три головні кримінально-про-цесуальні функції: 1) обвинувачення (кримінальне пере-слідування); 2) захист; 3) вирішення справи (правосуддя)”.
Ця концепція затвердилась і отримала розвиток у про-цесуальній науці. Виділення цих трьох функцій значною мірою є традиційним і характерним для змагальної кон-струкції процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Поняття та суб’єкти функції обвинувачення у кримінальному процесі.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок