Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Адміністративно - правове регулювання, управління внутрішніми справами і обороною

Адміністративно - правове регулювання, управління внутрішніми справами і обороною

Назва:
Адміністративно - правове регулювання, управління внутрішніми справами і обороною
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,97 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота
на тему:
“ Адміністративно - правове регулювання, управління внутрішніми справами і обороною ”


Зміст
I Вступ…………………………………………………………………………….3
II Організаційно – правові засади управління обороною………………….4
1.Збройні Сили України, їх види………………………………………………...8
2.Комплектування Збройних Сил України…………………………………….11
3.Військова служба………………………………………………………………14
4.Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу……………........................................16
III Організаційно – правові засади управління внутрішніми справами..17
1.Служба в органах внутрішніх справ………………………………………….22
2.Міліція………………………………………………………………………….24
3.Громадські формування з охорони громадського порядку й державного кордону…………………………………………………………………………...29
4.Державний нагляд за безпекою дорожнього руху…………………………..32
5.Внутрішні війська……………………………………………………………..35
6.Дозвільна система……………………………………………………………..37
IV Висновки……………………………………………………………………..41
Використана література……………………………………………………….42
I Вступ
В адміністративно-правовій теорії та практиці державного управління до сфери адміністративно-політичної діяльності належать такі галузі, як оборона, національна безпека, внутрішні справи, закордонні справи, юстиція. Органи управ-ління (виконавчої влади) цими галузями є складовою части-ною єдиної системи органів виконавчої влади й активно здійснюють функції держави. Особливе місце в цій системі посідають оборона та органи, що здійснюють управління нею.
Україна підтримує свою обороноздатність на рівні оборон-ної достатності для захисту від агресії, прагне до мирного співіснування з усіма державами.
II Організаційно-правові засади управління обороною
Оборона України — це комплекс політичних, економічних, екологічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забез-печення незалежності, територіальної цілісності, захисту інте-ресів держави й мирного життя народу України. Захист Вітчиз-ни є конституційним обов'язком кожного її громадянина, ос-кільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави та є справою всього народу.
Метою оборони України є створення необхідних умов для запобігання воєнному нападу й збройної відсічі можливій аг-ресії проти України в будь-який час і за будь-яких обставин.
Воєнна доктрина України ґрунтується на тому, що держа-ва: не визнає війну як засіб розв'язання міжнародних проблем; прагне до нейтралітету й додержання неядерних принципів не приймати, не виробляти й не набувати ядерної зброї; не має територіальних претензій до кожної держави й не бачить у жодному народові образ ворога; ніколи першою не розпочне бойових дій проти будь-якої країни, якщо сама не стане об'єк-том агресії.
Основи організації оборони України та повноваження дер-жавних органів щодо її забезпечення, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб стосовно здійснення обо-роноздатності країни встановлено Законом України від 6 груд-ня 1991 р. «Про оборону» (зі змінами і доповненнями від 20 жовтня 1994 р., 17 жовтня 1995 р., 21 жовтня 1997 р., нова ре-дакція від 5 жовтня 2000 р.).
Формування й проведення воєнної політики України, за-конодавче регулювання питань сфери оборони та військового будівництва здійснює виключно Верховна Рада України. Відпо-відно до ст. 85 Конституції України до повноважень Верхов-ної Ради належить: оголошення за поданням Президента Ук-раїни стану війни й укладення миру, схвалення рішень Прези-дента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти Ук-раїни; затвердження загальної структури, чисельності, визна-чення функцій Збройних Сил України; схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлен-ня підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; затвердження протягом двох днів з моменту звернен-ня Президента України указів про введення воєнного чи над-звичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Адміністративно - правове регулювання, управління внутрішніми справами і обороною

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок