Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку

Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку

Назва:
Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,12 KB
Завантажень:
129
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
К У Р С О В А Р О Б О Т А
З дисципліни: Фінансове право
на тему:
“Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку”
 


План
Вступ.
I. Фінансове право і наука фінансового права.
II. Предмет науки фінансового права.
Визначення предмету науки фінансового права.
Особливості науки фінансового права та зв”язок її з іншими науками.
III. Зміст науки фінансового права.
IV. Методологія науки фінансового права.
1. Поняття метода науки фінансового права.
2. Види методів, та їх характеристика.
V. Основні категорії науки фінансового права: види і значення.
VI. Основні етапи розвитку науки фінансового права.
Зародження науки фінансового права у Західній Європі.
Розвиток науки фінансового права в імператорській Росії.
Розвиток науки фінансового права в Радянській державі.
Початок розвитку української науки фінансового права.
Висновок.
Використана література.


ВСТУП
В умовах зламу адміністративно-командної системи управ-ління економікою Україна починає будувати нову державу з ринковими відносинами, які не можуть регулюватися нор-мами старих законів.
Багаточисельні заходи нової держави, зміна її завдань і функцій вимагають велику кількість коштів. Кошти кожна держава безперешкодно може отримувати в основному зі сво-го бюджету. В умовах ринкової економіки на інших прин-ципах, ніж це було в умовах Радянського Союзу, будується доходна і видаткова частини державного бюджету. Основ-ним доходним джерелом бюджетних доходів стають подат-ки, які сплачують різні комерційні структури, підприємці, громадяни. Від ефективного регулювання відносин при сплаті податків залежить і кількість коштів, що надійдуть у дер-жавний чи місцеві бюджети, і інтереси кожного з платників податку. На жаль, правовий інститут податків у нас не роз-винений до цього часу. Це пояснюється в основному кількома причинами. По-перше, держава донедавна була власником основних знарядь і засобів виробництва, тому більшу части-ну прибутків державних підприємств і організацій відбирала в державний бюджет у вигляді обов'язкових платежів. Насе-лення сплачувало тільки один прибутковий податок із своїх мізерних доходів. Крім того, навіть такий платіж, як пода-ток з обороту, офіційна преса і вчені вважали неподатко-вим, щоб не сказати, що він є справжнім непрямим подат-ком з населення. У сучасних умовах цілком змінюється по-рядок витрачання бюджетних коштів. Бюджетні асигнуван-ня замінюються банківськими позичками. В зв'язку з цим зростає роль правового інституту банківського кредитування.
Нова фінансова політика держави провадиться в життя через фінансове законодавство. Правові норми, що регулю-ють фінансові відносини, містяться як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки фінансових відносин, нормативних актах. В них знаходить своє відбит-тя політика, скерована на використання фінансів в інтере-сах побудови незалежної суверенної України. Фінансово-правові норми закріплюють проведення фінансових заходів, пов”язаних з переходом до ринкової економіки, яка докорінно змінює характер цих норм. Це викликає необхідність глибокого вивчення питань науки фінансового права студентами, на-уковими і не менше практиками. Недооцінка правової підготовки призводить до практичних помилок, завдає шкоди державі, великих збитків підприємствам і організаціям різних форм власності і видів діяльності. Тому, де б не працював випускник вузу — сьогоднішній студент, йому необхідні юридичні знання, особ-ливо в галузях права, пов'язаних з економікою, підприєм-ницькою та фінансовою діяльністю підприємств і організацій. До таких галузей належить і наука фінансового права.


I. Фінансове право і наука фінансового права.
Зарубіжна наука не розділяє науку фінансового права і фінансову науку. Вчені вважають, що фінансові відносини не існують поза фінансовими правовідносинами, тому розг-лядати фінансове-правову науку окремо від фінансової (еко-номічної) вони вважають за неможливе.
Цю точку зору підтримують і деякі російські вчені-економісти. Питання про межі науки фінансового права і зв'язок її з фінансовою наукою є важливим, оскільки воно повинно сприяти встановленню співвідношення між економічними і правовими дослідженнями в галузі державних фінансів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Наука фінансового права, предмет, методологія, основні етапи розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок