Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Трудові та цивільно-правові договора

Трудові та цивільно-правові договора

Назва:
Трудові та цивільно-правові договора
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,70 KB
Завантажень:
408
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота
на тему:
Трудові та цивільно-правові договора


З М І С Т


ВСТУП
Право на працю, проголошене статтею 43 Конституції України, реалізується її громадянами залежно від вибору професії, роду занять та виду діяльності. Це може бути наймана праця на підприємствах, в установах, організа-ціях різних форм власності чи заняття підприємницькою діяльністю, різновидом якої є індивідуальна трудова діяльність. В першому випадку (а за умови використання найманої праці інших працівників — і в другому, саме для останніх) право на працю реалізується шляхом ук-ладення трудового договору.
Історично склалося, що право на працю в нашій державі може реалізуватися різними шляхами і способами. Одні громадяни займаються індивідуальною трудовою діяльністю (приватні підприємці, власники підсобних господарств – які не пов’язані і не залежать ні від кого), інші виконують певну роботу на власний страх і ризик на підставі цивільно-правових угод, інші ж влаштовуються на роботу шляхом укладення трудового договору і працюють як наймані працівники на підприємствах, установах і в організаціях незалежно від форм власності.
Процес влаштування на роботу є чи не найбільш відповідальним для потенційного працівника, адже саме на цій стадії досягається домовленість про умови праці, її режим, взаємні права і обов’язки, інші важливі питання. Такий процес включає в себе кілька стадій, до яких, зокрема, відносять ведення переговорів, досягнення згоди за всіма істотними умовами, видання наказу про зарахування працівника. На практиці ця діяльність оформляється шляхом укладення між роботодавцем і працівником трудового договору.
Право на працю в Україні реалізують переважно шляхом укладання трудового договору між працівником та роботодавцем. Водночас, чимало цивільно-правових договорів теж засновані на трудовій діяльності. Тому трудовий договір слід відрізняти від цивільно-правових договорів: договору підряду, договору доручення, авторського договору та інших цивільно-правових угод, реалізація яких теж пов'язана із трудовою діяльністю фізичних осіб. Ця стаття має на меті показати відмінність між цивільно-правовими договорами та трудовим договором, які укладаються між суб`єктами трудових правовідносин з метою їх врегулювання.
Різні суспільні відносини регулюються відповідними галузями права. Наприклад, цивільне право регулює майнові i пов'язані із ними особисті немайнові відносини. Трудове право регулює трудові відносини робітників та службовців на підприємствах, в організаціях i установах. Але як цивільне, так і трудове право, врегульовуючи притаманні їм за родовою ознакою суспільні відносини, все ж таки доповнюють одне одного та перехрещуються в деяких сферах життя людини. Однією із цих найважливіших сфер життя є трудова діяльність людини.


ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
Будь-який договір — це двох чи багатостороння уго-да, сутність якої визначається природою тих відносин, що становлять предмет регулювання тієї чи іншої галузі права. Стосовно трудового договору— це угода між праці-вником і власником підприємства (установи чи організації) або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпоряд-кові, а власник підприємства (установи, організації) або упов-новажений ним орган чи фізична особа зобов'язується вип-лачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умо-ви праці, необхідні для виконання роботи, передбачені зако-нодавством про працю, колективним договором чи угодою сторін. Таке визначення трудового договору закріплене в діючому на сьогодні КЗпП України.
Укладення трудового договору відноситься до числа пра-вомірних дій, після вчинення яких виникають трудові пра-вовідносини.
Відповідно до п.2 ст.21 КЗпП працівник має право ук-ладати трудовий договір одночасно на декількох підприєм-ствах (в установах, організаціях), якщо інше не передба-чене законодавством, колективним договором чи угодою сторін. Встановлення трудових відносин з іншим, крім основної роботи, підприємством (установою, організа-цією) проводиться на умовах сумісництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: Трудові та цивільно-правові договора

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок