Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття і класифікація джерел права.

Поняття і класифікація джерел права.

Назва:
Поняття і класифікація джерел права.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
30,37 KB
Завантажень:
469
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ПЛАН
ВСТУП
Поняття і класифікація джерел права.
1.1. Поняття джерел права.
Класифікація джерел права
1.3. Вдосконалення форм права в Україні.
Характеристика правового звичаю.
Характеристика юридичного прецеденту
Характеристика нормативно-правового акту і нормативного договору.
ВИСНОВОК
Використана література
ВСТУП
Щоб стати реальністю і успішно виконувати властиві праву ре-гулятивні, виховні й інші функції, воно повинно мати свій зовнішній прояв. Неодноразово підкреслювалося в юридичній літературі, що офіційні форми виразу і закріплення правових норм у правовій те-орії і практиці одержали назву джерел або форм права. Причому у вітчизняній літературі, літературних джерелах близького і далеко-го зарубіжжя в одних випадках цей «зовнішній вираз права» нази-вають джерелами права, в інших - формами права. Крім того, не можна не підкреслити, що обидва терміни далекі від універсаль-ності.
Поняття і класифікація джерел права.
1.1. Поняття джерел права.
У правознавстві та юридичній практиці термін «джерело пра-ва» має багато значень, а іноді вживається як тотожний до терміна «форми права». Разом з тим важливо вміти чітко їх розрізняти для правильного використання в правотворчості джерел права, а в правозастосуванні - форм права. Зміст цих понять буде різним залеж-но від того, в якому контексті вони вживаються - чи стосовно права як цілого, чи стосовно окремої норми, групи норм. Так, право має внутрішню та зовнішню форму, під якими традиційно розуміється, у першому випадку, внутрішня будова права, його структура, поділ на галузі та інститути; зовнішня форма права - це законодавство. Внутрішньою формою правової норми є її структура, поділ на гіпо-тезу, диспозицію, санкцію, а зовнішньою - спосіб її зовнішнього виразу, в якому вона набуває офіційності та загальнообов'язковості (нормативно-правовий акт, правовий договір тощо)1.
Форма - це спосіб зовнішнього існування, вираження явища або об'єкта, його побудови, структурної організації; це те, як яви-ще сприймається ззовні.
Норми права обов'язково повинні бути об'єктивовані, вира-жені зовні, міститися в тих чи інших формах, бути способом їх існування, формами життя. Без цього норму права не можна визнати існуючою, не говорячи про те, що вона без зовнішнього об'єктивування не може виконувати свої завдання щодо регу-лювання поведінки.
Форма права - це спосіб зовнішнього вираження держав-ної волі, юридичних правил поведінки, спосіб об'єктування правових норм2.
Крім цього, під формою права іноді розуміють засоби вста-новлення правових правил - нормативний акт, нормативна угода, судовий прецедент, правовий звичай. Для позначення цих явищ використовується також термін «джерело права», причому у двох аспектах: соціальне (матеріальне) та юридичне джерела права. Якщо під джерелом права розуміти те, що породжує право чи пра-вові норми, то для суб'єктів, які встановлюють правові норми, і для суб'єктів, які їх застосовують, джерела права різні. Так, у ви-падку правотворчості джерелами є юридичний мотив, суспільні відносини, що мають правову природу, типові види правомірної поведінки, конкретні фактичні правовідносини, правові принци-пи, конституція, міжнародно-правові угоди, загальнолюдські цінності, правова культура та правосвідомість.
Класифікація джерел права
Виділяються джерела права в матеріальному, гносеологічному, ідеологічному і у формальному значенні.
Джерела права в матеріальному значенні:
матеріальні умови життя суспільства;
форми власності;
інтереси людей.
Джерела права в гносеологічному значенні:
літописи;
історичні хроніки;
тексти законів минулого.
Джерела права в ідеологічному значенні:
політична орієнтація законодавця і груп тиску;
правосвідомість;
правові вчення;
принципи права;
юридичні доктрини;
погляди та ідеї відомих людей;
релігійно-правові акти.
Джерела права у формальному значенні (форми права):
нормативно-правовий акт;
нормативний договір;
правовий звичай;
юридичний прецедент.
Джерела права в матеріальному значенні - це матеріальні умови життя суспільства, що об'єктивно зумовлюють виникнення права, необхідність правового регулювання і певної державної влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Поняття і класифікація джерел права.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок