Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Сутність адміністративного процесу

Сутність адміністративного процесу

Назва:
Сутність адміністративного процесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,85 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота
на тему:
“Сутність адміністративного процесу”План
Вступ
Поняття адміністративного процесу.
Принципи адміністративного процесу.
Суб’єкти адміністративного процесу.
Структура адміністративного процесу:
а) види адміністративних проваджень
б) стадії адміністративних проваджень
5. Правові презумпції адміністративного процесу:
а) презумпція невинуватості
б) презумпція правомірності правової позиції громадянина
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Виконавчо-розпорядча діяльність адміністративних органів відіграє досить велику роль у житті суспільства, опосередковує по-рядок вирішення широкого кола індивідуально-конкретних справ органами державного управління, адміністрацією підприємств, ус-танов, організацій. Значною мірою ці справи зачіпають інтереси громадян, нерідко незалежно від їх бажання. Оформлюючи купле-ний автомобіль, одержуючи необхідну довідку, вчинивши адмініст-ративне правопорушення, громадяни вступають в адміністративно-процесуальні відносини, врегульовані нормами адміністративно-процесуального права, які спрямовані на правильне та оптимальне вирішення конкретної адміністративної справи. Ці норми дозволя-ють реалізувати на практиці вимоги матеріально-правових норм.
Адміністративно-процесуальні норми забез-печують реалізацію на практиці приписів матеріальних норм адміністративного права. Виходячи з цього, сукупність адміністра-тивно-правових відносин, врегульованих процесуальними нормами адміністративного права, становить специфічне і відносно са-мостійне явище, що прийнято називати адміністративним процесом.
Адміністративно-процесуальне право виступає як підгалузь адміністративного права. На сьогоднішній день можна стверджувати, що в Україні розвивається адміністративно-процесуальне право як са-мостійна галузь права, що характеризується своїм предметом і ме-тодом, своєю нормативно-правовою базою. Однак, це питання часу.
Студенту необхідно усвідомити, що адміністративно-процесу-альне право являє собою систему адміністративно-процесуаль-них норм, які регулюють суспільні відносини, пов'язані з розгля-дом і вирішенням конкретних адміністративних справ. Уяснен-ня сутності адміністративно-процесуального права безпосеред-ньо залежить від уяснення сутності адміністративного процесу.
1. Поняття адміністративного процесу.
Поняття адміністративного процесу в адміністративно-правовій науці прийнято розглядати в широкому і вузькому розумінні.
У широкому розумінні адміністративний процес — це встановлений законом порядок розгляду і вирішення і ндивідуально - конкретних
(адміністративних) справ, що виникають у сфері державного уп-равління1, спеціально уповноваженими на те органами (посадовими особами) та, у відповідних випадках, загальними (звичайними) судами. Однак навіть у широке розуміння сьогодні «не вписується» процес розгляду справ у спеціалізованих — адміністративних судах, тобто адміністративне судочинство, хоча для позначення саме цього явища первісне і використовувався термін «адміністративний процес».
Найбільш рельєфно ця позиція відображена у пра-цях Н. Г. Саліщевої, яка послідовно відзначала, що адміністративний процес у правовому змісті становить порядок здійснення юрисдикції та застосування процесуальних норм починається виключно у разі виник-нення спору та необхідності проведення юрисдикційної оцінки тієї чи ін-шої дії.
У вузькому розумінні адміністративний процес розглядається як порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення і засто-сування до правопорушників адміністративних стягнень. Іноді по-няття адміністративного процесу в такому розумінні тлумачать не тільки як розгляд справ про адміністративні правопорушення і за-стосування адміністративних стягнень до винних, а й як розгляд справ із застосуванням заходів адміністративного примусу загалом.
Представники таких поглядів виходять з загальнометодологічного розуміння процесу як засобу існування матеріального закону у сукупно-сті форм діяльності уповноважених суб'єктів. На базі цієї теоретичної концепцій вони обгрунтовано доказують, що адміністративний процес не обмежується межами примусових юрисдикційних заходів, а містить всі-лякі управлінські дії, реалізовані з метою здійснення функцій і цілей уп-равління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Сутність адміністративного процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок