Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та сутність права

Поняття та сутність права

Назва:
Поняття та сутність права
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,55 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Кафедра теорії держави та права
Курсова робота
на тему:
"Поняття та сутність права."
Виконав:
курсант 103-го взводу
IV - факультету НАВСУ
рядовий міліції
Костенко С. О.
Науковий керівник:
викладач кафедри теорії
держави та права
кандидат юридичних наук
доцент Карпов О. М.
 


Зміст.


Вступ.
Основні ознаки права.
Право завжди пов'язане з суспільним життям людини. Лю-дина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби — джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, органі-зацій і держави. Право проявляє себе як загальний обов'яз-ковий порядок, що панує над волею кожної людини. Пра-вове регулювання — це проголошення державою вимог до лю-дини в формі правових приписів, з одного боку, та виконання особою цих вимог (правових обов'язків) — з другого.
Право — це специфічна форма регулювання поведінки лю-дей, сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих державною владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості громадян, що ство-рили державу з метою захисту їх прав, свобод і власнос-ті, стабілізації суспільних відносин, встановлення цивілізо-ваного правового порядку в країні, зміцнення і розвитку держави.
Право є юридичною основою для виникнення держави. Держава не може існувати без права.
Право, на відміну від інших соціальних норм — норм мо-ралі, норм громадських організацій та установ, релігійних норм, має свої особливості.
Держава встановлює чи санкціонує право, яке виражає загальнолюдські інтереси, потреби, певні соціальні стремління і бажання більшості населення, закріплює права та свободи громадян. Особливістю права є те, що воно не лише вира-жає та закріплює, а й охороняє та захищає загальнолюдські цінності (це не стосується держав, де панує диктаторський, то-талітарний режим, як це було при комуністичному режимі в СРСР).
Виконання проголошеного державною владою права забез-печується силою державного примусу, який існує незалежно від того, виконуються установлені правом правила суспільної поведінки добровільно чи примусово. Поза правом, виконан-ням його приписів у державі не може залишатися ніхто. При-писи права є обов'язковими для всіх людей, що проживають на території держави. Для забезпечення цього й необхідна сила державного примусу, що входить до складу правової норми вже від моменту її проголошення, а проявляє себе тоді, коли правова норма порушена.
Для права, на відміну від інших соціальних норм, харак-терні чіткість визначення прав і обов'язків, їх належне роз-межування. Моральні норми, наприклад, не завжди відрізня-ють права від обов'язків. Наприклад, моральний принцип «допоможи ближньому» може бути як правом особи, що дія-тиме на свій власний розсуд, так і в деяких випадках, зокрема, для лікаря, її обов'язком.
Право об'єднує суспільство, людей в державі, адже всі вони підкоряються однаковим вимогам права, між ними вста-новлюються відповідні правові відносини.
Право не має регулятивного впливу ні на мрії, ні на по-мисли, ні на почуття, ні на ставлення до релігії, а тільки на су-спільну поведінку людей, на вчинки — активні чи пасивні. Су-спільні відносини — це відносини людини з іншими людьми, з різноманітними суспільними об'єднаннями людей, дер-жавними установами, службовими особами держави тощо. До суспільних відносин, що регулюються правом, належать також і відносини, що складаються в сім'ї, в колективі за місцем праці, в інших постійних чи тимчасових об'єднаннях людей.
Коли мова йде про право, то мається на увазі єдина система правових норм. В такій системній єдності правові норми діють у взаємозв'язку, взаємно доповнюючи одна одну своїми приписа-ми правил поведінки. Отже, право є система норм, в цьому його особливість.
Право формулює правила поведінки у вигляді прав і обов'язків, зміст яких є формально визначеним, тобто вираже-ним у відповідній правовій формі (правовому акті), властивій Для певної державної влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Поняття та сутність права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок