Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів

Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів

Назва:
Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,30 KB
Завантажень:
333
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ПЛАН
1. Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів
2. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
3. Розслідування корисливих злочинів у торгівлі.
1. Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів
Інвентаризація - визначення фактичних залишків то-варно-матеріальних цінностей та грошових коштів, а також усіх розрахунків підприємства здійснюють відповідно до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р., інших відомчих актів.
Розрізняють повну та часткову інвентаризацію. Повна інвентаризація охоплює всі засоби та джерела, часткова - тільки окремі їхні види.
Щонайменше два рази на рік підлягають інвентаризації продовольчі товари на складах, товари й тара в магазинах та на інших дрібних торговельних підприємствах, розрахун-ки з кредиторами та дебіторами; щонайменше один раз на квартал інвентаризуються розрахунки з фінансовими орга-нами за відрахуванням податків та здійсненням інших пла-тежів до бюджету; щонайменше один раз на місяць - гро-шові кошти, цінності та документи суворої звітності.
Перебіг інвентаризації матеріальних засобів складаєть-ся з низки етапів. Перший - підготовка до інвентаризації. Другий - це виявлення, підрахунок та описування наяв-них матеріальних засобів шляхом складання інвентариза-ційних відомостей або описів. Третій етап - оцінка вияв-лених, підрахованих та описаних засобів у їхній первісній або зміненій вартості. Четвертий - визначення розбіжнос-тей між виявленими фактичними залишками та залишка-ми, вказаними на рахунках бухгалтерського обліку, і вста-новлення їх причин.
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
- у разі передачі державного підприємства чи установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, реорганізації державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодав-ством;
- перед складанням річної бухгалтерської звітності;
- у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
- у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, пошкодження цінностей;
- за вказівкою судово-слідчих органів;
- у разі пожежі або стихійного лиха.
Для проведення інвентаризації на підприємствах створю-ються інвентаризаційні комісії постійної дії, до складу яких входять керівники підприємств або їхні заступники, головні бухгалтери, керівники структурних підрозділів, представ-ники громадськості. Вони виконують профілактичну робо-ту із забезпечення зберігання цінностей, організовують про-ведення інвентаризації, перевіряють правильність виведен-ня результатів.
Для безпосереднього проведення інвентаризації створю-ються робочі комісії, які встановлюють фактичну наявність цінностей, разом з бухгалтерією беруть участь у визначенні результатів інвентаризації та вносять пропозиції щодо усу-нення виявлених недоліків. За необ'єктивність проведення інвентаризації члени інвентаризаційних комісій притягу-ються до відповідальності.
Очолює інвентаризаційну комісію спеціально призначе-ний голова. Склад комісії оголошується наказом. Печатка під час інвентаризації перебуває у голови інвентаризацій-ної комісії, ключ від місця збереження цінностей - у мате-ріально відповідальної особи.
У відповідальних за збереження цінностей осіб до почат-ку інвентаризації береться розписка про те, що всі докумен-ти, які підтверджують надходження і витрати цінностей (прибуткові та витратні накладні, прибуткові та витратні касові ордери, товарні та касові звіти), із зазначенням їхніх останніх номерів здано до бухгалтерії та що неоприбуткованих або несписаних у витрати цінностей у них немає.
Наявність цінностей визначається шляхом обов'язково-го підрахунку (зважування, обміру тощо) у встановлених одиницях виміру. Дані інвентаризації фіксуються в інвен-таризаційному описі, де вказуються: склад комісії, що про-водить перевірку цінностей, час і місце проведення; назва цінностей, їхня характеристика (артикул, сорт тощо); оди-ниці виміру, ціна, кількість та сума. Підсумкові дані підра-ховують за кожною сторінкою (при цьому кількість натуральних показників вказується літерами) та підписують усі члени інвентаризаційної комісії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Інвентаризація та її роль у розслідуванні злочинів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок