Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Застосування норм права.

Застосування норм права.

Назва:
Застосування норм права.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,33 KB
Завантажень:
532
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Застосування норм права.


Зміст.


Вступ.
Держава і право є найважливішим, найціннішим на-дбанням людської цивілізації. Вони із засобів, які служать ок-ремим групам людей, стають механізмом, який все більше за-безпечує права, добробут, можливість розвиватися для всіх лю-дей. Дійсно, держава і право є унікальний, неповторний, уні-версальний витвір людського розуму і рук.
Новітнє українське право має незаперечну історичну цін-ність, оскільки є виразником рівня розвитку та право-вої культури українського народу. Воно виражає вищу до-цільність — потребу і бажання мати власну державу, за-довольняє їх і створює передумови для уточнення і вдоско-налення.
У сучасному українському праві вже сьогодні закріпилися політичні, моральні, культурні, національні, загальнолюдські, особистісні цінності. Через право вони дістануть практич-ний вираз, воно ж стане ще й засобом осягнення цих цін-ностей.
Для українського суспільства характерною рисою сього-дення є, зростання кількості правопорушень і злочинів. Пра-во може і повинно впливати на стабільність суспільства, оскільки в ньому закріплюються засоби боротьби із злочинами і правопорушеннями та засобами впливу на злочинців і правопорушників.
Право покликане бути інструментом духовного оздоров-лення українського суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, родини (сім'ї), нації, реалізація цих норм у суспільній практиці сприятимуть появі почуття безпеки захищеності, стимулюватимуть розвиток відчуття волі, свободи як окремої людини, так і всього українського народу. Водночас лише свобода особи породжує свободу народу, а ця остання дає змогу і народу і окремій особі відчу-вати себе рівними серед інших людей і народів.
Право завжди пов'язане з суспільним життям людини. Лю-дина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби — джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, органі-зацій і держави. Право проявляє себе як загальний обов'яз-ковий порядок, що панує над волею кожної людини. Пра-вове регулювання — це проголошення державою вимог до лю-дини в формі правових приписів, з одного боку, та виконання особою цих вимог (правових обов'язків) — з другого.
Право — це специфічна форма регулювання поведінки лю-дей, сукупність правил поведінки (норм), встановлених або санкціонованих державною владою, що виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості громадян, що ство-рили державу з метою захисту їх прав, свобод і власнос-ті, стабілізації суспільних відносин, встановлення цивілізо-ваного правового порядку в країні, зміцнення і розвитку держави.
Право є юридичною основою для виникнення держави. Держава не може існувати без права.
Право, на відміну від інших соціальних норм — норм мо-ралі, норм громадських організацій та установ, релігійних норм, має свої особливості.
Коли мова йде про право, то мається на увазі єдина система правових норм. В такій системній єдності правові норми діють у взаємозв'язку, взаємно доповнюючи одна одну своїми приписа-ми правил поведінки. Отже, право є система норм, в цьому його особливість.
В курсовій роботі зроблено спробу розкрити основні питання щодо застосування норм права, а саме: поняття застосування правових норм, підстави і стадії застосування норм права в суспільстві.


1. Поняття та суть застосування норм права.
Реалізація права має надзвичайно велике значення, і вона тісно пов'язана із правомірною поведінкою суб'єктів су-спільних відносин. При допомозі цих двох процесів реалізу-ються суб'єктивні права і обов'язки учасників суспільних відносин. Реалізація права необхідна для розв'язання спорів між учасниками суспільних відносин Вона здійснюється в випадку скоєння правопорушень. Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю і доцільністю дій (діяльності) учасників суспільних відно-син. Наприклад, реєстрація статутів громадських, коопера-тивних і приватних організацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Застосування норм права.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок