Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Договір управління майном

Договір управління майном

Назва:
Договір управління майном
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
34,88 KB
Завантажень:
136
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Дипломна робота
на тему:
Договір управління майном


Зміст


Вступ
Протягом останніх років правова система України, як зрештою і сама Україна, пережила немало змін. Зміна економічного устрою України потягну-ла глибокі внутрішні перетворення в її систе-мних галузях взагалі, і в юридично-правовій — зокрема. На якісно новий етап розвитку вийшов інститут зобов’язального права. Особливо багато нововведень вніс Цивільний кодекс 2003 року. Треба сказати, що ці процеси породили величезну масу дискусій, нових наукових розробок, досліджень, і це не може не радувати, оскільки результатом неодмінно будуть нові, набагато досконаліші законопроекти, що позитивно позначиться на всій правовій базі держави.
Зважаючи на те, договір управління майном існує фактично тільки з часу прийняття чинного Цивільного кодексу, то на сьогодні практичний досвід його застосування є мінімальним. Тому, вважаємо, необхідно продовжувати підвищувати рівень правового регулювання даної сфери для того, щоб спростити та вдосконалити можливість його застосування на практиці. Таким чином, актуальність теми очевидна.
В цілому, дослідження договорів управління майном тільки починається. Необхідно відмітити, що проблемам даної сфери присвячені праці таких вчених як О.В.Дзера, Ю.В. Білоусов, Є.О.Харитонов, Я.М. Шевченко та інші.
Метою роботи є ґрунтовне дослідження та детальний аналіз нижчевказаних завдань. Отже, завданнями даної кваліфікаційної роботи є:
дати поняття управління майном та поняття договору управління майном;
охарактеризувати форму договору, його строки, суб’єктний склад, а також зміст;
визначити порядок укладення та порядок припинення даного договору;
дати характеристику відповідальності сторін за недотримання умов договору управління майном;
розглянути окремі підвиди договору управління майном: управління майном неповнолітнього, спадщиною, цінними паперами, а також діяльність довірчих товариств.
Об’єктом роботи виступають договірні відносини у сфері управління майном та їх правове регулювання. Предметом — система нормативних актів, які регулюють ці договірні відносини.
При написанні кваліфікаційної роботи теоретичною і методологічною основою дослідження став системний підхід до аналізу правових проблем договору управління майном. При дослідженні проведено узагальнення та систематизацію існуючих даних щодо теми роботи та використано такі методи дослідження як:
- історичний, який надає можливість визначити історичні умови розвитку управління майном неповнолітнього;
- метод всебічності, що дозволяє вивчати предмет роботи як з точки зору загальних положень цивільного права, так і виділяючи безпосередньо особливості відповідного виду договорів;
- метод синтезу (на основі вивченої нормативної та методологічної бази було зроблено висновки щодо поставлених завдань)
Структура роботи визначається її метою і завданнями. Робота складається із вступу, двох розділів, перший із яких включає п’ять підрозділів, другий — чотири, висновків та списку використаних джерел.


Розділ І. Договір управління майном: загальна характеристика.
1.1. Поняття управління майном.
Управління майном — це будь-які юридичні і фактичні дії, вчи-нювані з цим майном управителем від свого імені згідно з догово-ром.
Управління майном є одним із нових інститутів цивільного права України. Його закріпленню у нормах ЦК України передувала диску-сія відомих вчених-цивілістів про рецепцію інституту довірчої влас-ності (трасту) англо-американського права. Зокрема, приділялася увага доцільності втілення даної конструкції у вітчизняне право. Зазначалося, що траст — це складна система правовідносин, не при-таманна континентальній (європейській) системі права [13, с. 172].
Дійсно, у правовідносинах довірчої власності беруть участь три суб'єкти —засновник (settor), довірчий власник (trastee) і вигодонабувач (benificiar). Головним завданням довірчого власника є вико-ристання майна відповідно до мети визначеної засновником.
Інститут довірчої власності передбачає розщеплення права влас-ності: одна частина повноважень (управління, розпорядження май-ном) належить довірчому власнику, інша (отримання вигод, дохо-дів) — бенефіціарію.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Курсова робота на тему: Договір управління майном

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок