Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Види співучасників злочину.

Види співучасників злочину.

Назва:
Види співучасників злочину.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,94 KB
Завантажень:
530
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПЛАН
Види співучасників злочину.
Форми співучасті у злочині.
Спеціальні питання відповідальності співучасників.
1. Види співучасників злочину
Види співучасників давно і добре відомі як теорії, так і кримі-нальному законодавству.
Сучасні вчені-криміналісти роблять спроби їх визначення, диференціюючи залежно від того, здійснено злочин у співучасті без попередньої домовленості чи з такою. Взагалі ж він виділяв «исполнителей, зачинщиков, сообщников, подговорщиков или подстрекателей и пособников».
Практично ідентично розглядали це питання й інші дореволю-ційні вчені-криміналісти.
«Руководящие начала» 1919 р. серед видів співучасників виді-ляли виконавців, підбурювачів і пособників (статті 22, 23, 24).
КК РРФСР 1922 р. та «Основные начала» 1924 р. майже не від-різнялись від попереднього кримінального закону.
Так само були зафіксовані види співучасників і в КК України 1927 р. (ст. 20 КК).
Разом з тим, слід зазначити, що теорія кримінального права, поруч з цими нормативно визначеними видами співучасників, ви-діляла і організаторів злочину, щоправда розглядаючи їх досить обмежено, виключно при здійсненні злочинів у межах діяльності антидержавних організацій.
Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних ре-спублік 1958 р. та Кримінальний кодекс України 1958 р. визначи-ли види співучасників достатньо глибоко. Практично з відповід-ними змінами, скерованими на більш всебічну їх характеристику, воно залишилось і в чинному КК України (ст. 27).
«Стаття 27. Види співучасників
1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник...».
Як свідчать результати кримінологічних досліджень, серед співучасників: виконавців є приблизно 84%, організаторів - 14, підбурювачів - 1, пособників - 2%.
В основу нормативного визначення та класифікації видів співу-часників покладено характер дій, що виконуються ними, та об'єк-тивна роль, яку відіграють конкретні суб'єкти у вчиненні злочину.
Вид співучасника визначається не тільки обумовленою роллю, але і характером, і ступенем участі кожного в спільному для них злочині. Саме на цю обставину вказує законодавець, коли встанов-лює, що суд при призначенні покарання зобов'язаний врахувати міру і ступінь участі кожного із співучасників у здійсненні злочину (ст. 68 ч. 2 КК.) З даного положення випливає, що суд зобов'язаний встановити не тільки роль співучасника, але і ступінь його участі в ньому. При цьому під ступенем участі слід розуміти активність дія-льності, її потенціал, обсяг та ін. Однак, якою б інтенсивною не була діяльність того чи іншого співучасника, вона не може змінити його функціональну роль у злочині. Приміром, пособник залишить-ся пособником і не стане підбурювачем або організатором, доки не зміниться характер вчинюваних ним дій.
Виконавець злочину. Згідно із ст. 27 ч. 2 КК «виконавцем (спів-виконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом».
Фактично все, що розглядалось в попередніх розділах, торка-лось саме характеристик виконавця злочину.
Основною ознакою виконавця є вчинення ним діяння, яке ви-значено як об'єктивна сторона складу злочину нормою Особливої частини КК. Разом з цим законодавець не виключає здійснення злочину й іншими співучасниками. Якщо виходити із загального поняття злочину, передбаченого ст. 11 КК, то скоєне кожним співучасником підпадає під ознаки злочину. Таке розуміння спів-участі протистоїть відомій акцесорній теорії співучасті, яка вва-жає виконавця центральною фігурою, а діяльність інших співучас-ників розглядає як допоміжну. Воно притаманне англійському кримінальному праву, яке виділяє дві основні категорії співучас-ників злочину: виконавців і додаткових учасників злочину. Відпо-відно до цієї теорії співучасники можуть бути притягнуті до кри-мінальної відповідальності у випадку, якщо виконавець здійснив злочин або замах на нього.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Види співучасників злочину.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок