Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> синтаксична організація наукового тексту на прикладі конституції україни

синтаксична організація наукового тексту на прикладі конституції україни

Назва:
синтаксична організація наукового тексту на прикладі конституції україни
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
66,43 KB
Завантажень:
33
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЗМІСТ
Вступ………………………..…………………………………………...….3
Розділ 1. Особливості організації синтаксису в науковому тексті
1.1. Загальна характеристика наукового тексту……………………..…..5
1.2. Синтаксис наукового тексту……………………………………...….11
Розділ 2. Особливості синтаксичної організації тексту законодавчих актів (на матеріалі Конституції України)
2.1. Синтаксичні особливості тексту законодавчих актів (на прикладі Конституції України)… ……………………………………….……….....15
2.2. Проблема організації порядку слів в тексті Конституції України……………………………………….………………………….....21
Висновки……………………………………………………………...……26
Список використаної літератури………………………………………27
Додатки……………………………………………………………….…….30


ВСТУП
Актуальність дослідження. Однією з найважливіших вимог до мови сучасного українського законодавства є однозначність тлумачення правових норм, що містяться в тексті Основного закону України нашої держави. Значну роль в організації тексту, точному, логічному вираженні думок відіграє правильна синтаксична організація.Численні експерименти, що проводилися психологами, довели пряму залежність смислового сприйняття друкованих текстів від цілого ряду їх мовних характеристик. Синтаксична структура фрази, її лексичний склад, розташування слів і чіткість зв’язку
між ними суттєво впливають на ступінь розуміння тексту і на те,наскільки успішно засвоюється зміст друкованого матеріалу його потенційними читачами. Наразі доцільно згадати, що одним з головних завдань нормативного правового акта є максимально точне, доступне (зрозуміле), послідовне вираження змісту права. У такому ракурсі вирішальне значення має якість граматичного речення, через яке виражається зміст правової норми в нормативному правовому акті.
Сьогодні існує потреба у дослідженні, яке б узагальнило, систематизувало існуючі відомості з цієї проблеми.У науковій літературі приділялася певна увага окремим аспектам зазначеної проблеми. Зокрема, йдеться про праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених різних періодів, як А. Ушаков,С. Алексєєв, А. Піголкін, Д. Керимов, А. Нашиц, М. Власенко,М. Панов, П. Рабінович, Т. Губаєва, П. Баранов, С. Хижняк,С. Головатий та ін.
Мною була обрана тема курсової роботи "Синтаксична організація наукового тексту (на матеріалі Конституції України)".
Об’єкт дослідження –матеріали Конституції України.
Предмет – синтаксична будова тексту Конституції України.
Мета роботи: дослідити особливості синтаксичної організації наукового тексту на прикладі Конституції України .
Відповідно до мети було визначено наступні завдання:
1)вивчити наукову літературу з теми «Синтаксис наукового тексту»;
2) вивчити особливості організації синтаксису в науковому тексті;
3) охарактеризувати синтаксичну організацію тексту законодавчих актів на матеріалі Конституції України.
Для розв’язання поставлених завдань нами були використані такі методи дослідження: теоретико-критичний аналіз літератури з теми дослідження; зіставлення, узагальнення і синтезування здобутої інформації тощо.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 23 найменування, та додатків. Повний обсяг роботи: 33 сторінки.


РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИНТАКСИСУ В НАУКОВОМУ ТЕКСТІ

1.1. Загальна характеристика наукового тексту

Науковий текст відрізняється від інших великим арсеналом знакових систем, слугуючи для передачі когнітивної інформації. Численні мовні засоби забезпечують її оформлення у вигляді об’єктивного повідомлення, що під час еквівалентної передачі у перекладі характеризується переважанням теперішнього часу дієслова, значною кількістю слів та словосполучень з абстрактним значенням, очевидною номінативністю тексту. Основною
рисою наукового тексту є термінологічність, яка не залежить від контексту і присутня у спеціальних двомовних словниках. Загальні ознаки наукового стилю прослідковуються на всіх рівнях мовної системи. Лексика цього стилю складається із трьох пластів (нейтральна, загальнонаукова, спеціальна або термінологічна) [1, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: синтаксична організація наукового тексту на прикладі конституції україни

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок