Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Способи забезпечення виконання зобов’язань

Способи забезпечення виконання зобов’язань

Назва:
Способи забезпечення виконання зобов’язань
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,21 KB
Завантажень:
375
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота
з цивільного права
на тему:
„Способи забезпечення виконання зобов’язань”


План
Вступ
Розділ I Класифікація засобів забезпечення виконання зобов’язань
Розділ II Речово-правові засоби забезпечення виконання зобов’язань
2.1. Застава
2.2. Завдаток
2.3. Притримання
Розділ III Зобов’язально-правові засоби забезпечення виконання зобов’язання
3.1. Неустойка
3.2. Порука
3.3. Гарантія
Висновок
Практичне завдання
Список використаних джерел
Вступ
Розвиток ринкової економіки, впровадження нових сучасних форм цивільних зобов’язань, підвищення ролі приватної власності, стрімке збільшення загальної кількості правочинів, що укладються громадянами та організаціями, загострило проблему забезпечення належнього їхнього виконання. Тому створення максимально розгалуженої системи спеціальних юридичних механізмів, які посилюють, зміцнюють цивільні зобов’язання, дисциплінують їх учасників, є важливим та надзвичайно актуальним. Це стає одним із принципових завдань юридичної науки на сучасному етапі її розвитку.
Оскільки будь-яке зобов’язання (крім тих, які виконуються негайно в момент виникнення), є, по суті, просто обіцянкою боржника кредитору, то ймовірність його невиконання дійсно є високою. По перше, боржники можуть виявитися непорядними, а по друге, вони можуть бути об’єктивно не в змозі виконати зобов’язання. Тому законодавством, юридичними звичаями і вводять спеціальні механізми, спрямовані на виконання зобов’язань.
Належне виконання зобов'язань передба-чає, що сторони, які беруть участь у зобов'язальних право-відносинах, виконують покладені на них обов'язки у точній відповідності із законом, договором, а за відсутності таких вказівок - з тими вимогами, які звичайно пред'являються до виконання, а відтак - і з діловими звичаями, що склалися в комерційній практиці.
Належне виконання зобов'язань стимулює зміцнення май-нового становища учасників цих відносин, формування у них впевненості в реалізації поставлених завдань і, зрештою, стабілізує в цілому комерційний оборот. Саме меті належного виконання зобов'язання підпорядковані різні способи забез-печення, які розглядаються в юридичній літературі як у широкому, так і вузькому розумінні.
У власному (вузькому) розумінні під способами забезпе-чення виконання зобов'язань розуміють додаткові забезпе-чувальні заходи, які мають спеціальний (додатковий) харак-тер і дають можливість досягнути виконання незалежно від того, чи заподіяні кредиторові збитки і чи є у боржника майно, на яке можна звернути стягнення за виконавчими доку-ментами.
Традиційний підхід до визначення способів забезпечення виконання зобов'язань закріплений у ст. 546 ЦК України, від-повідно до якої, до таких способів забезпечення належать: неустойка, застава, порука, завдаток та гарантія.
Однак на проблему правового забезпечення виконання зобов'язань можна подивитися ширше. Меті забезпечення виконання зобов'язань може слугувати застосування не тільки тих способів, що позначені в ст. 546 ЦК України, а й будь-яких інших, передбачених законом або договором пра-вових заходів (механізмів), які сприяють виконанню обов'яз-ків боржника за договором або обов'язків, що випливають з інших підстав виникнення зобов'язань. Отже і вони гаранту-ють у разі порушення обов'язків з боку боржника інтереси потерпілої сторони, і в такому розумінні коло цих способів забезпечення виконання зобов'язань можна тлумачити значно ширше.
В сучасній юридичній літературі до таких додаткових способів забезпечення виконання зобов'язання відносять способи, поредбачені законом, але не названі у відповідній главі ЦК України. До таких способів, зокрема, належать пра-вила про зустрічне виконання зобов'язань, положення про субсидіарну відповідальність учасників повного товариства, а також повних товаришів у командитному товаристві за зобо-в'язаннями товариства при недостатності його майна; влас-ника за зобов'язаннями належного йому підприємства або установи; права кредитора, який виконав угоду, у разі ухи-лення іншої сторони від її нотаріального посвідчення вимагати по суду визнання її дійсною; право кредитора вимагати реєстрації угоди у разі ухилення іншої сторони від її реєстра-ції; про відповідальність, що її поряд з боржником несуть треті особи, на яких покладено виконання зобов'язання, та деякі інші.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Способи забезпечення виконання зобов’язань

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок