Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Корупційна злочинність

Корупційна злочинність

Назва:
Корупційна злочинність
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
12,48 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисциплін: „Кримінологія”
На тему: Корупційна злочинність


ЗМІСТ
Вступ .......................................................................................... ст. 3
1. Поняття корупції та корупційних злочинів .............…….. ст. 4
2. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності
й особи корупціонера ...........................................................… ст. 9
3. Детермінанти корупційної злочинності ............................. ст. 15
4. Засоби протидії корупційній злочинності ......................... ст. 19
Висновок .................................................................................... ст. 22
Перелік використаної літератури ............................................ ст. 23
ВСТУП
Практика соціального життя в останні роки змусила визнати на найвищому рівні державної влади існування в Україні організованої злочинності. Тому підвищення ефективності боротьби з нею є одним із найважливіших завдань, що випливає з оцінки сучасної кримі-нальної ситуації в країні. Стосовно науки, то її внесок у розробку цієї проблематики не можна визнати задовільним, хоча останнім ча-сом намітилися позитивні зрушення. У підручниках, монографіях з кримінології автори вдавалися лише до таких формулювань, як "елементи організованої злочинності", "особливо небезпечні прояви групової злочинності", "лідерство у злочинному середовищі", "орга-нізованість злочинних груп" тощо. Застосування подібних визна-чень пояснювалося недостатньою теоретичною розробкою самого поняття "організована злочинність". Вперше спробу сформулювати поняття організованої злочиннос-ті здійснили американські вчені. 1971 року відомий публіцист Уолтер Ліппман зазначав, що на відміну від звичайної злочинності, що носить повністю грабіжницький характер, організована злочинність пов'язана з наданням бажаючим певних послуг або товарів.
КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ
Поняття корупції та корупційних злочинів.
Корупційна злочинність є складовою більш широкого суспільно-го явища — корупції. Тому розгляд цього виду злочинності доцільно розпочати зі з'ясування сутності корупції. Тим більше, що вона за-лишається малодослідженою і е чинником, що реально загрожує на-ціональній безпеці України.
У загальному вигляді корупцію можна визначити як соціальне явище, яке охоплює всю сукупність діянь, пов'язаних з неправо-мірним використанням особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення особистих, інтересів чи інте-ресів третіх осіб, а також інших правопорушень, що створю-ють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування.
Сутність корупції полягає у тому, що вона має:—
соціальну обумовленість;—
свою "ціну", що платить суспільство за її існування;—
негативний вплив на всі сфери суспільного життя;—
транснаціональний характер;—
економічні, політичні, правові, психологічні та моральні ас-пекти;—
здатність постійно пристосовуватися до нових реалій життя. Таке розуміння корупції є відправним, вимагає не обмежуватись
у боротьбі з нею лише правовими заходами, переважно у формі юридичної відповідальності за корупційні діяння, а застосувати комплекс економічних, політичних, організаційних та інших заходів протидії.
У кримінологічному аспекті корупція характеризується низкою ключових ознак:—
вона можлива лише у сфері діяльності органів державної вла-ди і місцевого самоврядування;—
її суб'єктом може бути тільки особа, наділена владою чи по-садовими повноваженнями;—
корупційні відносини виникають внаслідок зловживання осо-бою, наділеною владою чи посадовими повноваженнями, своїми пов-новаженнями. Тут вони виступають предметом торгу, в результаті якого суб'єкт одержує певні блага як матеріального, так і нематері-ального характеру;—
корупцію складають лише такі діяння, які вчинені особою, на-діленою владою чи посадовими повноваженнями, з метою задово-лення корисливих власних або інтересів інших осіб. Неправомір-ність або й неетичність діянь посадової особи та їх спрямованість на задоволення корисливих Інтересів по суті визначають, які саме діян-ня відносяться до категорії корупційних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Корупційна злочинність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок