Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві

Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві

Назва:
Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
14,45 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КУРСОВА РОБОТА
На тему: “Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві”


Майновий найм. Оренда. Прокат.
Безоплатне користування майном
У господарському обороті значне поширення мають відноси-ни майновому найму і такі його різновиди, як оренда та прокат.
З економічної точки зору майновий найм (оренда, прокат) оз-начає одержання майна у тимчасове користування за плату. Зда-ючи майно в найм, власник майна продає споживну вартість його частинами.
До майнового найму (оренди, прокату) організації чи грома-дяни вдаються в тих випадках, коли ту чи іншу річ купляти обтяжливо або невигідно, наприклад, у разі тимчасової потреби, або коли певна річ взагалі не може бути предметом купівлі-про-дажу. Здають майно в найм громадяни і організації, які тимча-сово самі його не використовують. За допомогою майнового най-му розширюються господарські можливості використання май-на. Поряд з цим найм слугує засобом взаємодопомоги між гро-мадянами і організаціями та сприяє упорядкуванню побуту гро-мадян.


Майновий найм
Поняття договору майнового найму. Правовідносини найму ви-никають на підставі договору. Як зазначається в статті 256 ЦК України, за договором майнового найму наймодавець зобов'я-зується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Цей договір є консесуальним, сплатним і двостороннім.,
Важливою особливістю договору майнового найму є те, що на його підставі майно переходить до наймача у користування, а не у власність, повне господарське відання чи оперативне управлін-ня, як це має місце за договором купівлі-продажу, поставки, міни, позики тощо. Проте здійснення права користування по-в'язане з необхідністю володіння майном. Тому слід визнати, що наймач набуває також право володіння набутим майном і, крім того, в силу договору наймач набуває деякі права по розпо-рядженню найнятим майном. Наприклад, наймач, виконуючи свій обов'язок підтримувати найняте ним майно у справному стані (ст.265 ЦК України), може передавати річ у ремонт, а у випадках, передбачених законом або договором, наймач може здавати найняте майно в піднайм (ст.267 ЦК України), тобто він має і право розпорядження. Проте права наймача по володінню, користуванню і розпорядженню обмежені законом і договором.
За договором майнового найму зобов'язання між наймодавцем і наймачем виникає з того часу, коли сторони досягай зго-ди, а не з моменту передачі майна у користування, тобто даний договір є консесуальним. Звідси наймач вправі витребувати від наймодавця обумовлене договором майно, коли наймодавець надає його наймачеві (ст.263 ЦК України).
З моменту укладення договору в наймача виникає обов'язок прийняти обумовлене договором майно і вносити за користу-вання ним плату. Отже, договір є сплатним, крім того, це дво-сторонній (взаємний) договір, тобто такий, що породжує права і обов'язки для кожної із сторін договору.
Сторони і об'єкт договору. Сторонами в договорі майнового найму є наймодавець і наймач. Наймодавець надає майно, яке належить йому на праві власності (праві повного господарсько-го відання чи оперативного управління), а наймач одержує май-но в тимчасове сплатне користування. Наймодавцями і найма-чами можуть бути як громадяни, так і організації (в тому числі іноземні) в межах їхньої правосуб'єктності. Об'єктом договору можуть бути лише індивідуально визначені речі, споживна вартість яких передається поступово і які в цивільному праві називаються неспоживними. Це зумовлено змістом самого договору майнового найму, за яким наймач після закінчення стро-ку договору або його припинення достроково зобов'язується по-вернути те саме майно в натурі. Об'єктом договору не може бути індивідуально визначене майно, вилучене або обмежене у ци-вільному обороті, а також те майно, яке не може перебувати у власності того чи іншого суб'єкта права власності (Постанови Верховної Ради України про право власності на окремі види майна ВІДІ 7.06.92; від 22.04.93; від 15.07.94; від 21.01.95).
Форма і строк договору. Договір майнового найму укладається як в усній, так і в письмовій формі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Юридична природа договору майнового найму та його види в цивільному праві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок