Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Норми права та інші соціальні норми

Норми права та інші соціальні норми

Назва:
Норми права та інші соціальні норми
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,21 KB
Завантажень:
369
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Консолидация — способ (форма) систематизации, который состоит в объединении нескольких нормативно-правовых ак-тов, действующих в одной и
той же сфере общественных отно-шений, в единый нормативно-правовой акт, как правило, без изменения содержания


К У Р С О В А Р О Б О Т А
з дисципліни
“Теорія держави та права”
на тему:
“Норми права та інші соціальні норми”


П Л А Н
Вступ…………………………………………………………………..3
Поняття та ознаки соціальних норм……….……………..5
Види соціальних норм та їх характеристика………….11
Норми права як особливий різновид соціальних
норм……………………………………………………………….20
Висновки…………………………………………………………….28
Література..…………………….……………………………………30


В С Т У П
В умовах формування правової держави в Україні зростає значення соціальних регуляторів суспільних відносин, в яких знаходять своє відбиття загально людські потреби й цінності. Людське суспільство, як будь-яка інша складна система, не може функціонувати та успішно розвиватися без існування певних правил. Вони допомагають особі обирати з багатьох можливих варіантів поведінки той, що відповідає її меті та схвалений суспільством.
Особливе місце серед соціальних регуляторів життя суспільства та поведінки особи посідають норми права. Вони вбирають в себе основні властивості права, є мірою свободи та справедливості. Формування правової держави передбачає поступове перетворення права на головний важель стосунків людини й держави, держави й суспільства, ось чому соціальний зміст норм права постає на перше місце. З огляду на це досліджувана тема є досить актуальною в контексті сучасної вітчизняної правової думки.
Предмет дослідження в роботі - норми права в системі нормативного регулювання.
Метою роботи є дослідження норм права в системі нормативного регулювання.
З огляду на поставлену мету перед роботою стоять наступні завдання:
розкрити поняття соціальних норм та показати їх ознаки;
порівняти соціальні норми та технічні норми, виявити спільне й відмінне в них;
показати види соціальних норм та їх ознаки;
розкрити природу та специфіку сутність норм права;
розглянути норми права в їх взаємодії з іншими соціальними нормами.
Структура роботи відповідає загальним вимогам та складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку літератури.


Поняття та ознаки соціальних норм
Для регулювання поведінки людей та їх об‘єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, що орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети. Ці правила, що покликані регулювати життя суспільства, забезпечувати в ньому стабільність і бажаний порядок, називаються соціальними нормами.
Соціальні норми “здійснюють нормативне регулювання поведінки суб‘єктів шляхом встановлення діянь дозволених чи недозволених, здійснюють визначення умов, за яких передбачуване діяння дозволяється або забороняється, визначаються суб‘єкти, на яких за певних умов поширюється правило поведінки, що встановлено тією чи іншою нормою”[3, 145].
Призначенням соціальних норм є упорядкування поведінки суб‘єктів, що забезпечує системність і певне передбачення розвитку суспільних відносин. На основі цього учасники цих відносин можуть прогнозувати свою поведінку та поведінку інших суб‘єктів у ситуаціях, передбачених конкретними соціальними нормами.
Сутністю соціальних норм є не просто правила, тому що правила існують і в несоціальних утвореннях, таких, наприклад, як математика, граматика, техніка й інші (технічні норми), а правила чітко вираженого соціального характеру.
Найбільш суттєвими ознаками соціальних норм є наступні:
1. Правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки регулятивного характеру - соціально-вольові норми, що історично склалися або цілеспрямовано встановлені. Вони направляють поведінку людей відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі суспільних відносин, вносять однаковість у регулювання суспільних відносин і формують безупинно діючий механізм типових масштабів поведінки.
2. Правила поведінки загального характеру, тобто такі, що не мають конкретного адресата.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота на тему: Норми права та інші соціальні норми

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок