Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Прокурор у кримінальному процесі.

Прокурор у кримінальному процесі.

Назва:
Прокурор у кримінальному процесі.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,81 KB
Завантажень:
229
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота з кримінального процесу
Прокурор у кримінальному процесі.


План
Правовий статус прокурора та роль і завдання в кримінальному судочинстві.
Права і обов’язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу.
Повноваження прокурора у суді.


Вступ
В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спря-мовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Проходить переоцінка цінностей в економічній, соціальній, управлінській, духовній та інших сферах життя суспільства. Однією з головних проблем громадського розвитку є зміцнен-ня законності та правопорядку.
Це висуває на перший план завдання забезпечення закон-ності, захисту прав і законних інтересів громадян, верховен-ство закону. Криміногенна ситуація в державі набирає загроз-ливого характеру і все далі погіршується. Зростає протидія си-лам правопорядку.
Майже повсюдно, особливо у великих промислових центрах, збільшується кількість небезпечних злочинів, поєднаних з на-сильством, жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованою. Вона є одним з головних факторів, що негатив-но впливають на забезпечення правопорядку і внутрішньої без-пеки держави. Характерною ознакою суспільних відносин ста-ла зневага до законів та їх ігнорування.
Кримінальні структури проникли у сферу економіки, зовнішньоекономічну діяльність, кредитно-банківську систему.
За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в ок-ремих випадках проявляють терпимість до грубих порушень громадського порядку та інших фактів беззаконня. Все це загос-трює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини насе-лення чинності закону.
На стан законності та правопорядку негативно впливає та-кож відсутність чіткого механізму виконання законів, що по-ряд з халатністю, безвідповідальністю та низькою дисципліною створює сприятливе середовище для пограбування держави, для корупції, хабарництва, інших службових злочинів, формує не-гативну думку в суспільстві.
Елементи правового нігілізму сприяли послабленню виконав-чої влади та зниженню в окремих регіонах України активності й результативності прокурорського нагляду за дотриманням законів. У зв'язку з продовженням розробки проекту нового закону України про прокуратуру активно обговорюються проблеми вивчення місця і ролі прокуратури в системі державних органів України.
Поки що залишається невирішеним це спірне концептуальне питання. Залежно від того, якими функціями буде наділена прокуратура в нашій правовій державі, так і будуть вирішува-тись її повноваження щодо здійснення вищого нагляду за до-триманням законів на території України.
28 червня 1996 року збулись віковічні мрії і прагнення україн-ського народу. Верховна Рада в цей день прийняла Конституцію — Основний Закон нашої держави, де вказано, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова дер-жава. В Україні визнається і гарантується принцип верховен-ства права.
Питанням регламентації діяльності прокуратури присвячено сьомий розділ Конституції, де вказано, що вона становить єдину систему, на яку покладається:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням осо-бистої свободи громадян.
Організація і порядок діяльності органів прокуратури Украї-ни визначаються законом. Суттєві зміни, що стосуються загального нагляду,внесені в Конституцію України в грудні 2004 року.
Тобто за прокуратурою зберігається функція за-гального нагляду. Після прийняття і введення в дію окремих законів щодо регулювання позасудових функцій контролю та нагляду за виконанням законів будуть створені відповідні орга-ни.
Вищесказане зумовило вибір мною теми курсової роботи „Прокурор в кримінальному процесі”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Прокурор у кримінальному процесі.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок