Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Конфліктологія як наука

Конфліктологія як наука

Назва:
Конфліктологія як наука
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
67
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Зміст
1. Втуп;
2. Розділ I
Зародження конфліктології як науки:
а) погляди античного світу,
б) “Київської Русі”,
в) середньовіччя,
г) доби Відродження та Просвітництва,
3. Розділ II
Юридична конфліктологія як галузь соціальної конфліктології
(предмет,завдання);
4. Розділ III
Розвиток конфліктології на пострадянськомупросторі в Україні;
5. Висновок;
6. Список літератури.
Вступ
Українське суспільство рухається нині шляхом складних і болю-чих перетворень, мета яких – ринок і демократія. По суті, ці катего-рії являють собою єдність конфлікту й консенсусу, узгодження й протиборства інтересів у різних сферах економічних і суспільно-по-літичних відносин, які, наголосимо, мають розвиватися за правила-ми. Лише за такої умови виграє кожна із сторін, кожен учасник сус-пільних відносин. Тож не випадково до проблем виникнення, пере-бігу й ефективного вирішення конфліктів звертаються не тільки конфліктологи, соціологи й психологи, а й політики, управлінці, юристи, педагоги, соціальні працівники та інші фахівці, які працю-ють з людьми.
Традиційно конфліктологія розглядала конфлікти з позиції уник-нення деструктивних соціальних явищ та Їх наслідків, негативних станів конфліктної взаємодії. Але конфлікт може мати й творчий по-тенціал вирішення складних соціальних і життєвих ситуацій. Тому постійно зростає актуальність розробки фундаментальних наукових засад вивчення конфліктів, напрацювання та вдосконалення правил конфліктної взаємодії у багатоманітних сферах суспільного життя. Усе це спричинило подальший розвиток конфліктології як науки про протистояння різних соціальних верств, груп, організацій, індивідів.
Чимало соціальних конфліктів характеризуються наявністю тих чи інших юридичних аспектів, часто спричиняються юридичн~ми ситуаціями, а потім і вирішується юридичними засобами. СУДОВі та правоохоронні органи, зреmтою, всі фахівці-юристи основну частину своєї діяльності приділяють з'ясуванню, розслідуванню, розгляду, попередженню та вирішенню конфліктів. По суті, юридична діяль-ність починається там, де виникають конфлікти. Тому важливим зав-данням юриспруденції є вивчення причин і внутрішніх механізмів конфліктів, які відбуваються у правовому полі, шляхів запобігання їм, засобів і процедур Їх цивілізованого врегулювання й вирішення. Отже, цілком назріла потреба у розробці нового напряму в науці та нової навчальної дисципліни, яка на основі синтезу положень соціо-логії, психології та правознавства вивчала б теорію та практику юри-дичних конфліктів.
Один із перших кроків в Україні у цьому напрямку – пропонова-ний навчальний посібник, створений відповідно до розробленої на кафедрі історії та теорії держави і права Інституту права ім. Кн. Воло-димира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом навчальної програми курсу «Юридична конфліктологія».
Розділ I
У пам'ятках права, художній творчості й мистецтві стародавн.іх часів розглядаються способи розв'язання конфліктів та шляхи Їх попередження. Вже в найдавні-ших правових актах (закони Ману, Хаммурабі та ін.) спостерігаємо дві тенденції: з одного боку, спроба запобігати конфліктам, з іншого -справедливо вирjЦІувати Їх із застосуванням юридичних процедур.
Століттями кращі уми людства намагалися аналізувати природу конфлікту, створювали теоретичні моделі безконфліктного сус-пільства і навіть прагнули втілити Їх у життя. Один із перших видатних китайських мислителів Конфуцій пов'язував виникнення конфліктів з нерівністю людей, порушеннями моральності та справедливості. Запобіганню конфліктів, на його погляд, мав би слугувати,широкий комплекс морально-етичних норм і правил поведінки. Неосвіченість і невихованість призводять до порушень у людських взаєминах. "Не роби людям того, чого не бажаєш собі, і тоді у державі й сім'ї не від-чуватимуть до тебе ворожнечі", - заповідав мудрець.
Мислителі античного світу також зверталися до пояснення при-чин і наслідків конфліктів. Відомі ідеї Геракліта про конфлікти та бо-ротьбу як основу всіх речей, незаперечну умову суспільного життя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Конфліктологія як наука

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок