Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності

Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності

Назва:
Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,17 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ПЛАН
1.Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності
2. Злочини, що перешкоджають одержанню достовірних доказів та істотних висновків у справі.
Практичні завдання
Використана література
1.Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці положення поширюються на всіх без винятку службових осіб, незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або судової гілок влади, виконують свої службові обов'язки у державному чи громадському апараті, в органах місцевого самоврядування або на окремих підприємствах, в ус-тановах і організаціях. Не має також значення службове стано-вище особи, відомча чи галузева належність органу, сфера його діяльності або форма власності, на підставі якої створені та здійснюють свою діяльність ті чи інші організації.
У розділі XVII Особливої частини КК встановлено кримі-нальну відповідальність за діяння (статті 364-370 КК), родовим об'єктом яких є суспільні відносини, що забезпечують нормаль-ну діяльність державного та громадського апаратів, а також апарату управління підприємств, установ, організацій незалеж-но від форми власності. Ці діяння належать до так званих за-гальних видів злочинів, вчинених у сфері службової діяльності (далі - службові злочини), безпосереднім, об'єктом кожного з яких є суспільні відносини, що забезпечують нормальну служ-бову діяльність в окремих ланках державного чи громадського апарату, а також апарату управління підприємств, установ та організацій. Проте чимало норм КК встановлюють відпові-дальність за так звані спеціальні види службових злочинів (на-приклад, статті 162, 210, 238, 284, 351, 371-373, 375 КК), вчинен-ня яких також зумовлено службовим становищем суб'єкта, але їх основним безпосереднім об'єктом є інші суспільні відносини (особисті права і свободи людини та громадянина, господарсь-ка діяльність, власність, інтереси правосуддя тощо). Тому в по-станові Пленуму Верховного Суду України «Про судову прак-тику у справах про перевищення влади або службових повнова-жень» від 26 грудня 2003 р. зазначено, що кваліфікація таких діянь ще й за статтями 364-370 КК можлива лише за наявності реальної сукупності загальних та спеціальних видів службових злочинів.
Об'єктивна сторона службових злочинів характеризується певними ознаками. Одні з цих злочинів (статті 364 і 367 КК) можуть бути вчинені як шляхом дії, так і бездіяльності, а інші (статті 365, 366, 368-370 КК) - лише шляхом активної поведін-ки - дії. Обов'язковою ознакою цих злочинів є наявність безпо-середнього зв'язку між діянням особи та її службовою діяльні-стю, оскільки вони завжди обумовлені службовим становищем суб'єкта і вчинюється всупереч інтересам служби.
У частині 1 ст. 366, статтях 368-370 КК встановлено відпові-дальність за злочини з формальним, а у статтях 364, 365, 367, ч. 2 ст. 366 - з матеріальним складом. Обов'язковою ознакою об'єк-тивної сторони злочинів, передбачених у частинах 1 статей 364, 365 і 367 КК, є суспільно небезпечні наслідки, які полягають у заподіянні істотної шкоди охоронюваним законом правам, сво-бодам та інтересам фізичних, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам. Така істотна шкода може полягати у за-подіянні: 1) матеріальних (майнових) збитків; 2) нематеріаль-ної (фізичної, моральної, організаційної тощо) шкоди; 3) мате-ріальних збитків у поєднанні з наслідками нематеріального характеру.
Згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК шкода, що полягає у заподіянні матеріальних збитків, визнається істотною, якщо вона в сто й більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Згідно п. 22.6 ст. 22 Закону України „Про податок з прибутку фізичних осіб” якщо норми інших законів роблять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для мети їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів чи правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок