Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Конституційний суд України: політико-правова природа, склад, компетенція

Конституційний суд України: політико-правова природа, склад, компетенція

Назва:
Конституційний суд України: політико-правова природа, склад, компетенція
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,66 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Конституційний суд України: політико-правова природа, склад, компетенція


План
ВСТУП
1. ОСНОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
1.1. Основи судової влади і судової системи та її принципи
1.2. Організація здійснення правосуддя в Україні
2. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ – ГОЛОВНИЙ ОРГАН ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ
2.1. Кон-ституційний Суд України - як особливий судовий орган кон-ституційного контролю
2.2. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України
2.3. Процедура конституційного провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
Роль і місце суду в системі органів державної влади ви-значається основним завданням — охорона і захист від імені держави прав і свобод від свавілля як з боку держави, її ор-ганів та посадових осіб, так і громадян.
Конституційний Суд України посідає особливе, відок-ремлене від інших органів держави, місце. Кон-ституційний Суд України є особливим судовим органом кон-ституційного контролю. Така природа Конституційного Суду пояснюється тим, що останніми роками у світі дедалі більше обґрунтовується думка про те, що поряд із законодавчою, виконавчою і судо-вою владою має існувати четверта влада — контрольна.
Конституційно-правовий статус Конституційного Суду визначається розділом XII Конституції та Законом України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р.
Конституційний Суд України визначається як єдиний орган конституційної юрисдикції. Призначення цього органу: вирішувати питання про відповідність законів та ін-ших правових актів Конституції України; давати офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Конституція України визначає склад Конституційного Суду України та порядок його формування.
Відповідно до засад організації судової влади в Україні судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримі-нального, а також конституційного судочинства. Судочин-ство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує захист гарантованих Конституцією та за-конами України прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
В даній роботі плануємо розглянути такі питання як: основи судової влади і судової системи в Україні, її принципи, окремим розділом є розгляд питання організації здійснення правосуддя в Україні, діяльність Конституційного суду України. На нашу думку, розгляд цих питань дає змогу розкрити тему даної роботи.
Під час написання курсової роботи були використані різноманітні літературні джерела: Конституція України, підручники з конституційного права та інші посібники. Методи, які були використані для розкриття теми: літературний метод, метод аналізу та синтезу, порівняльний метод та узагальнення.


1. ОСНОВИ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАВОСУДДЯ
В УКРАЇНІ
1.1. Основи судової влади і судової системи та її принципи
Відповідно до статей 8 і 55 Конституції України Конституція України. – К., 1996. – Статті 8 і 55. права і свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються судом.
Роль і місце суду в системі органів державної влади ви-значається основним завданням — охорона і захист від імені держави прав і свобод від свавілля як з боку держави, її ор-ганів та посадових осіб, так і громадян.
Критерієм такої охорони і захисту є Конституція та За-кон Закон “Про судоустрій в Україні”. – К., 2002.
, від імені яких і на підставі яких суд ухвалює рішення про порушення або юридичну обгрунтованість (конституційність, законність) актів, дій, відсутності або наявності пору-шення прав і свобод людини і громадянина.
Суд, діючи в межах визначеної законом правової проце-дури, за ініціативою заявника розглядає і вирішує криміналь-ні, цивільні, адміністративні та інші справи, питання щодо конституційності і законності актів і дій державних органів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Конституційний суд України: політико-правова природа, склад, компетенція

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок