Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди

Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди

Назва:
Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,84 KB
Завантажень:
210
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ПЛАН
ВСТУП
1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
2. Відповідальність організацій за шкоду, заподіяну з вини її працівника.
3. Відповідальність за шкоду, заподіяну
правоохоронними органами.
4. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом
підвищеної небезпеки.
5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнім, або недієздатним.
ВИСНОВОК
Використана література
ВСТУП
Однією з підстав виникнення зобов'язань згідно з чинним цивільним законодавством є заподіяння шкоди іншій особі. На відміну від інших зобов'язань, які виникають із правомір-них актів (наприклад, договору, односторонньої угоди, адміністративного акта), цей вид зобов'язань виникає з неправомірних актів, яким є правопорушення, тобто проти-правне, винне заподіяння шкоди деліктоздатною особою. Зобов'язання, що виникло внаслідок заподіяння шкоди, називають деліктними (від лат. delictum - правопорушення). Заподіяння шкоди іншій особі не завжди породжує деліктне зобов'язання. Воно виникає там, де заподіювач шкоди і по-терпілий не перебували між собою у зобов'язальних відноси-нах або шкода виникла незалежно від існуючих між сторо-нами зобов'язальних відносин.
Відсутність між потерпілим і заподіювачем зобов'язальних відносин до заподіяння шкоди не означає, що між ними не існувало ніяких цивільно-правових відносин. Вони перебу-вали в абсолютних цивільних правовідносинах, змістом яких є абсолютне суб'єктивне цивільне право та абсолютний суб'єктивний цивільний обов'язок. Абсолютність суб'єктив-ного цивільного права полягає в тому, що воно охороняється від усіх і кожного, хто підпорядкований даному правовому режиму. До абсолютних прав належать: право власності, право на недоторканність життя і здоров'я, честі і гідності, особистої свободи, право на охорону здоров'я тощо. Якщо абсолютне суб'єктивне право охороняється від усіх і кожного, то кореспондуючий юридичний обов'язок також покла-дається на всіх і кожного. Абсолютний юридичний обов'язок характеризується пасивністю, його змістом є необхідність утримуватися від порушення чужого абсолютного суб'єктив-ного права. Невиконання такого обов'язку завжди призво-дить до порушення чужого суб'єктивного права і за наявності передбачених законом інших підстав породжує деліктне зобо-в'язання.
Деліктне зобов'язання - це зобов'язання, в якому особа, що протиправно і винно заподіяла шкоду особистості грома-дянина або його майну чи майну організації, зобов'язана її відшкодувати, а потерпілий має право на відшкодування заподіяної шкоди у повному обсязі. Деліктне зобов'язання - це різновид цивільно-правових зобов'язань, і тому йому властиві ті самі структурні особливості, що характеризують кожне зобов'язання. Такими структурними елементами є суб'єкт, об'єкт та зміст.
Метою даної курсової роботи є аналіз такого інституту права як зобов’язання із заподіяння шкоди.
Для досягнення зазначеної мети мною були поставлені наступні задачі:
Розглянути поняття і значення зобов’язань із заподіяння шкоди;
Елементи зобов’язань із заподіяння шкоди;
Проаналізувати суб’єктів, які винні у заподіянні шкоди;
Дати характеристику суб’єктам, які винні у заподіянні шкоди;
Розкрити принцип змагальності в кримінальному процесі.
Вважаю, що в цілому вирішити їх мені вдалося.
1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
Глава 82 ЦК присвячена зобов'язанням, що виникають не з договорів, а із завдання шкоди. Законодавець не дає визначен-ня даного зобов'язання, однак в ст. 1166 ЦК міститься основна ідея за якою „шкода, завдана неправомірними рішеннями, дія-ми чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала”. Враховуючи зміст правової норми, можна ви-значити зобов'язання із відшкодування шкоди як зобов'язан-ня в яких особа, яка завдала шкоди неправомірними рішення-ми, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи шкоди, а також майну фізичної або юридичної особи, зобов'язана її відшкодувати, а потерпілий має право на відшкодування завданої шкоди в повному обсязі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок