Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Поняття і значення принципів кримінального процесу

Поняття і значення принципів кримінального процесу

Назва:
Поняття і значення принципів кримінального процесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,51 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота
на тему:
“Поняття і значення принципів кримінального процесу”


ЗМІСТ |
Стор.
ВСТУП | 5
1. Поняття і значення принципів кримінального процесу | 6
2. Система принципів кримінального процесу | 8
3. Характеристика принципів кримінального процесу, які закріплені в Конституції України
3.1. Принцип законності в кримінальному процесі |
10
3.2. Принцип недоторканості особи, охорона її честі і гідності | 13
3.3. Принцип таємності листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлен | 16
3.4. Принцип недоторканості житла, охорони особистого життя громадян | 18
3.5. Принцип здійснення правосуддя тільки судом | 20
3.6. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону | 22
3.7. Принцип здійснення правосуддя в кримінальних справах на засадах рівності громадян перед законом і судом | 24
3.8. Принцип національної мови судочинства | 26
3.9. Принцип гласності судового процесу | 28
3.10. Принцип презумпції невинності | 30
3.11. Принцип всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи | 32
3.12. Принцип змагальності сторін та свобода в наданні ними свої доказів і у доведенні перед судом їх переконливості | 34
3.13. Принцип участі представників громадських організацій і трудових колективів у кримінальному судочинстві | 36
4. Характеристика принципів кримінального процесу, які закріплені в Кримінально-процесуальному Кодексі
4.1. Принцип публічності | 38
4.2. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист (ч.2 ст.63 Конституції). | 41
4.3. Принцип вільної оцінки доказів | 44
4.4. Принцип безпосередності дослідження доказів. | 46
ВИСНОВОК | 48
Список використаних джерел | 50


ВСТУП
Принципи кримінального процесу — це закріплені в законі осно-воположні ідеї, засади, найбільш загальні положення, що визнача-ють сутність, зміст і спрямованість діяльності суб'єктів процесу, спосіб і процесуальну форму їх діяльності та здійснення правосуд-дя, створюють систему гарантій встановлення істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедливості правосуддя, заса-ди від яких не відступають, а їх порушення тягне за собою скасу-вання вироку та інших прийнятих за таких умов рішень по справі.
З прийняттям Конституції України створено правову основу для реалізації можливостей демократичного шляху розвитку суспільства, побудови правової держави. Саме в Основному Законі одержали свій прояв такі найважливіші ознаки правової держави, як пріоритет прав та інтересів особи над правами та інтересами держави, взаємна відповідальність держави і особи, пов’язаність держави правом, пріоритет права над законом, незалежний суд як гарант прав особи.
Так, ст. З Конституції проголошує людину, її життя і здоров "я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини -головним обов'язком держави. Правова держава, таким чином, с формою обмеження влади правами і свободами людини, що виступають противагою всесиллю державної влади.
Однак пріоритет прав людини не знімає з неї відповідальності за належне використання своїх прав і свобод. Складається особливий правовий зв'язок і взаємна відповідальність держави і громадянина, яка не порушує свободи останнього, а лише прагне розумно поєднувати свободи всіх індивідів суспільства.


1.Поняття і значення принципів кримінального процесу
Перш за все підкреслимо: кримінально-процесуальна діяльність суттєво зачіпає права і законні інтереси учасників процесу. Кримінальне судочинство може бути джерелом підвищення небезпеки для кожної особи і для судочинства в цілому, якщо воно не базується на демократичних і гуманних принципах або якщо ці принципи тільки проголошені, але їх не додержують.
Принципами кримінального процесу є основні положення, які закріплюють найбільш загальні і суттєві властивості кримінального процесу, виражають його природу і демократичну суть.
Кримінальний процес, як діяльність органу дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду по порушенню, розслідуванню і розгляду кримінальних справ, суворо регламентований нормами кримінально-процесуального права.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Поняття і значення принципів кримінального процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок