Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Назва:
ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,86 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КУРСОВА РОБОТА
НА ТЕМУ:
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
В УКРАЇНІ


ПЛАН
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ
2. ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
3. ФОРМИ І ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
4. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
РОЗДІЛ 2. ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1. ПОНЯТТЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ (КОЛЕКТИВНОЇ) ВЛАСНОСТІ
2. ВИДИ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
3. ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. ВЛАСНІСТЬ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Цією темою, як правило, розпочинається вивчення окремих інститутів цивільного права. Інститут права власності посідає центральне місце в системі цивільного права будь-якої правової системи, в тому числі правової системи України.
Чим же пояснюється таке значення інституту права власності? Перш ніж від-повісти на це запитання дещо скажемо про поняття власності. Його треба про-аналізувати щонайменше у двох аспектах:
економічному і соціальному.
Розглядаючи власність в економічно-му плані, потрібно виходити з того, що власність — це відношення суб'єкта (громадянина, юридичної особи, держа-ви) до тієї чи іншої речі як до належної йому, як до своєї. Саме на розподілі 'моє і не моє" заснована власність. Вла-сність має місце тільки в суспільстві, за 'силовим полем" суспільства немає осіб, які б, не будучи власниками конкретної речі, зобов'язані були ставитися до неї як до чужої.
Таким чином, власність — це відно-сини між людьми з приводу речі. З од-ного боку цих відносин, — власник, який ставиться до певної речі як до своєї, з другого - не власники, всі інші особи, які зобов'язані ставитися до цієї речі як до чужої. Привласнюючи конк-ретну річ, власник тим самим усуває від неї всіх інших осіб, вступаючи в такий спосіб у відносини з ними.
Підкреслимо, що й саме суспільство неможливе без тих чи інших відносин власності: ці відносини визнача-ють його економічну структуру, ідеологічне, моральне І політичне обличчя.
Відносинам власності як суспільним майновим від-носинам притаманний вольовий характер, що прояв-ляється в можливості власника своєю волею володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому май-ном.
Соціальне значення власності полягає у тому, що за допомогою власності забезпечується самовираження особи, наповнюється реальним змістом її правоздатність. Соці-альний характер власності проявляється тому, що держа-ва, як власник, виплачує пенсії, всілякі допомоги непра-цездатним та іншим громадянам.
Відіграючи значну роль у житті суспільства, власність не може залишитися поза увагою права.
Інтерес до правового оформлення відносин власності пояснюється, по-перше, необхідністю стабільного забез-печення існуючих потреб громадян та інших суб'єктів правовідносин у майні, захисті інтересів у підприємниц-тві та сфері інтелектуальної діяльності, зробиш власність недоторканною для інших осіб; по-друге, неможливістю ефективної заміни права власності іншими майновими правами. Власник має набагато більше можливостей що-до володіння, користування й розпорядження своїм майном, ніж, скажімо, орендар, охоронець; по-третє, недопущенням свавілля суб'єктами відносин власності при володінні, користуванні і розпорядженні майном. Право власності, як будь-яке право, є знаряддям обмеження прав учасників відносин власності.
Отже, відносини власності породжують потребу їх пра-вового регулювання, що веде до виникнення права вла-сності, яке й буде предметом подальшого розгляду.


2. ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Право власності має об'єктивний і суб'єктивний аспек-ти. Під правом власності в об'єктивному аспекті розумі-ють систему правових норм, що регулюють відносини власності. Суб'єктивне право власності - це забезпечена законом міра можливої поведінки фізичної чи юридич-ної особи щодо володарювання над речами (тобто нада-на особі можливість володарювати над певною — належ-ною їй — річчю). Складовими суб'єктивного права влас-ності є правомочність — володіння, користування і роз-порядження речами. Названі правомочності становлять юридичне забезпечені можливості власника, вони нале-жать йому доти, доки він залишається власником.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Курсова робота на тему: ПРАВО ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок