Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі.

Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі.

Назва:
Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
32,02 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
з дисципліни „Екологічне право”


План
1. Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі.
2. Поняття та зміст принципу змагальності.
3. Процесуальні засоби реалізації принципу змагальності у стадії судового розгляду цивільної справи.
4. Особливості реалізації принципу змагальності в стадіях апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, ухвал.
5. Співвідношення принципу змагальності із принципом об’єктивної (юридичної) істини у цивільному процесі.
Вступ
Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовано на демократичних принципах (від лат. principium - основа, засади). У принципах відоб-ражені політико-правові ідеї, погляди народу на право як соціальну цінність. У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в цивільних справах, процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу. Зміст принципів має демократичний характер і полягає в тому, що закріплені в нормах права, вони характеризують здійснен-ня правосуддя тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом, одноособовість і колегіальність розгляду цивіль-них справ, незалежність суддів ї підкорення їх тільки законові, гласність, здійснення судочинства державною мовою. Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу і надійні гарантії їх реалізації, доступність і простота судочинства, які дають можли-вість кожній заінтересованій особі реалізувати право на звернення до суду за захистом і на судовий захист, надане Конституцією України.
З розвитком суспільства принципи цивільного процесуального права розвиваються і вдосконалюються з урахуванням потреб полі-тичних і соціально-економічних перетворень, подальшого забезпе-чення гарантій захисту суб'єктивних прав громадян, їх об'єднань і державних інтересів, а також підвищення ефективності судової діяльності в забезпеченні законності і справедливості. На сучасно-му етапі розвитку України суворе додержання і законодавче вдосконалення повноти вираження і дії демократичних принципів ци-вільного процесуального права виступає важливою гарантією зміц-нення законності як невід'ємної частини функціонування правової держави і демократичного правопорядку.
В курсовій роботі ми розглянемо важливий принцип цивільного процесу - змагальність
1. Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін
у цивільному процесі.
Лише недавно змагальність судочинства отримала конституційне закріплення, хоча цей термін привертав увагу багатьох вчених-процесуалістів. Однак, незважаючи на те, що він загальновідомий, нині виникає потреба в його ґрунтовному переосмисленні з метою виявити зміст цього поняття.
Закріплення у ст. 129 Конституції України принципових положень судочинства відображає новий етап судово-правової реформи, подальший розвиток основних засад цивільного процесу. В свою чергу реалізація концепції судово-правової реформи не може бути успішно вирішена без удосконалення найважливіших принципів судочинства, одним з яких є принцип змагальності,
Концепцією судово-правової реформи, схваленою у 1992 р., передбачались заходи, спрямовані на демократичну розбудову судової системи, створення надійного правового фундаменту для діяльності судів. Частково ці заходи вже здійснюються, але судова система остаточно ще не визначилась. Основними принципами в Концепції проголошено: створення такого судочинства, яке максимально гарантувало б право на судовий захист, рівність громадян перед законом, умови для дійсної змагальності; реалізації презумпції невинності, радикальне реформування матеріального та процесуального законодавства; чітке визначення умов допустимості доказів, перевірка законності та обґрунтованості рішень в апеляційному і касаційному порядку та за нововиявленими обставинами,
Актуальними сьогодні виявились слова відомого російського юриста і громадського діяча К.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Курсова робота на тему: Історія розвитку законодавства щодо змагальності сторін у цивільному процесі.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок