Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Адвокат у цивільному процесі

Адвокат у цивільному процесі

Назва:
Адвокат у цивільному процесі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
54,19 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Адвокат у цивільному процесі


ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………..…….4
Розділ 1.
Представництво у цивільному процесі
1.1. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства) ………...………8
1.2. Представництво у цивільному процесі ………………………….……..19
Розділ 2.
Представництво адвоката у цивільному процесі
2.1. Процесуально-правове становище адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції ………………………………………34
2.2. Діяльність адвоката як процесуального представника в стадіях апеляційного і касаційного провадження………….....…………….46
2.3. Процесуальне представництво адвоката в стадії судового
виконання……………………………………………………..……….55
2.4. Особливості участі адвоката у цивільному процесі ...............….…….61
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………...……78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………..…….81


ВСТУП
Розбудова правової держави та утворення громадянського суспільства є неможливими без ство-рення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування такого своєрідного демокра-тичного інституту, яким є адвокатура.
Закон України “Про адвокатуру”, ухвалений Верховною Радою України 19 груд-ня 1992 р. є важливим кроком у створенні таких умов. Він проголошує, що адвокатура України здійс-нює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю ін-дивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднувати-ся з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, кон-тори та інші адвокатські об'єднання, які діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності (ст. 4). Цей Закон та прийняті відповідно до нього інші нормативні акти надають можливість сформувати високо-кваліфікований і впливовий адвокатський корпус, заверши-ти становлення української адвокатури, яка має виконувати своє конституційне призначення: забезпечити право на за-хист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах (ч. 2 ст. 59 Конституції України).
Адвокатура – це найважливіший правовий інститут будь-якої держави, який стоїть на захисті прав громадян і віддзеркалює стан і рівень демократії в країні. Від того, наскільки вона міцна, організована, законодавчо захищена, у значній мірі залежить впевненість кожного громадянина у своєму добробуті, в успішності підприємництва. В цивільному судочинстві, як свідчить судова практика, від загального числа справ, у яких беруть участь представники сторін, більшість їх розглядається за участю адвокатів. Його участь в суді дає змогу особі, права та законні інтереси якої порушено, отримати кваліфі-ковану юридичну допомогу та повною мірою захистити свої права та законні інтереси. Правосуддя з цивільних справ певною мірою відбиває професіоналізм юридичної практики в цілому та ступінь захищеності суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів громадян. Так, згідно із ст. 55 Конституції Украї-ни права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-дування, посадових і службових осіб. Механізм правово-го регулювання правосуддя з цивільних справ не тільки визначає порядок реалізації конституційного права громадян на судовий захист відповідно до норм внутрішнього національного законодав-ства, а й є передумовою використання міжнародних судових інсти-тутів захисту прав людини. Це особливо важливо у зв'язку із вступом України до Ради Європи та ратифікацією Європейської кон-венції прав людини.
Таким чином, тема курсової роботи видається надзвичайно актуальною, адже за останні роки відбулися значні зміни в соціальному й економічному житті країни, що привели до появи ряду проблем, що не знаходять повного вирішення в законодавстві й у науковій теорії.
Мета курсової роботи – правове теоретичне обґрунтування представництва адвоката у цивільному процесі.
Завдання роботи. Виходячи з мети та для її досягнення постають наступні завдання:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 Курсова робота на тему: Адвокат у цивільному процесі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок