Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Юридичні особи.

Юридичні особи.

Назва:
Юридичні особи.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,65 KB
Завантажень:
6
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Юридичні особи.
Директор швейної фабрики видав наказ про утворення магазину „Одяг” і призначив директора. Для розміщення магазина виконком районної Ради виділив приміщення, що знаходилось у віданні ЖЕУ. Директор магазину звернувся в ЖЕУ з проханням про укладення договору оренди приміщення у відповідності з ордером, виділеним виконкомом. Начальник ЖЕУ почав вимагати статут магазину і запропонував вказати номер безготівкового рахунку.
У вступній частині:
1. Дайте поняття юридичної особи, назвіть її ознаки.
2. Визначте і назвіть нормативні акти, що регулюють права і обов'язки
об'єднань.
У резолютивній частині дайте відповідь:
- Чи правомірні вимоги ЖЕУ?
- Які необхідно вимагати документи і відомості для укладання договору оренди?
- Чи може директор фабрики приймати рішення про утворення
магазину?
Вступна частина.
1. Поняття і ознаки юридичної особи
Ст. 80 ЦК України визначає юридичну особу як організацію, створену і зареєстровану у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
З врахуванням положень ЦК та теорії цивільного права можна дати такий перелік ознак юридичної особи:
1) Наявність організації, тобто певним чином організаційно і структурно оформленого соціального утворення.
Традиційно у цивілістичній літературі ця ознака юридич-ної особи іменувалася як вимога „організаційної єднос-ті”. Організаційна єдність виражається у визначенні цілей і завдань юридичної особи, у встановленні її внутрішньої струк-тури, компетенції органів, порядку їхнього функціонування тощо. Організаційна єдність закріпляється у статуті юридич-ної особи, її установчих документах або у акті органу влади про створення юридичної особи публічного права. Крім того, щодо окремих видів юридичних осіб закон передбачає обов'яз-кові правила стосовно організації їхньої внутрішньої структу-ри та порядку функціонування її органів управління. Напри-клад, ст. 97 ЦК встановлює, що управління товариством здійс-нюють його органи, якими є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
2) Майнова самостійність юридичної особи припускає наявність у юридичної особи майна, що виділене і враховуєть-ся окремо від майна засновників цієї юридичної особи та від майна інших власників.
3) Наявність у неї цивільної правоздатності і дієздатності (правосуб'єктності), іншими словами, здатності приймати участь у цивільному обігу від свого імені.
Юридична особа від власного імені, самостійно розпоряджа-ється своїм майном, набуває цивільних прав та обов'язків (зок-рема, укладає договори, вступає у зобов'язання) і здійснює їх. Така діяльність від власного імені у цивільному обігу слугує зовнішнім вираженням самостійності правосуб'єктності юри-дичної особи. Забезпеченню індивідуалізації юридичної особи, можливості її участі у цивільному обігу слугує найменування юридичної особи, котре відповідно до правил, встановлених у ст. 90 ЦК, має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване у порядку, встановленому законом. Фірмове найменування як засіб інди-відуалізації його власника є об'єктом виключного права і може бути використане тільки за згодою носія цього права. Наймену-вання юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
4) Здатність відповідати за прийнятими на себе зобов'я-заннями.
Зокрема ст.90 ЦК України закріплює загальний принцип, відповідно до якого юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Положення щодо самостійної відповідальності юридичної особи, а також окремі її обмеження містяться також у главі 8 ЦК, присвяче-ній визначенню правового становища окремих видів підприєм-ницьких товариств.
Відповідальність юридичної особи публічного права, що фі-нансується державою, обмежується коштами, які знаходяться в її оперативному управлінні. За умови нестачі таких коштів до субсидіарної відповідальності притягується власник установи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Курсова робота на тему: Юридичні особи.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок