Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Агробізнес та його суть

Агробізнес та його суть

Назва:
Агробізнес та його суть
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
26,97 KB
Завантажень:
336
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Агробізнес та його суть


Зміст


Вступ
Тема даної курсової роботи – „Агробізнес та його суть”.
Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з сутністю та особливостями господарювання підприємств в аграрній сфері.
Основним завданням роботи є вивчення та узагальнення теоретичних, методичних та практичних питань пов’язаних з підприємництвом в аграрній сфері.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що перехід до ринку в аграрному секторі економіки вимагає розвитку підприємництва яке сприятиме активізації структурної перебудови економіки, створенню додаткових робочих місць, забезпеченню швидкої окупності витрат, оперативному реагуванню на зміни споживчого попиту. Саме тому виникає потреба у значних теоретичних та практичних знаннях з питань агробізнесу.
В роботі розкриті наступні питання:
аграрний сектор економіки, його особливості та місце в економічній системі;
поняття і сутність агробізнесу та його місце в структурі ринкових відносин;
економічна ефективність діяльності підприємницьких структур в аграрній сфері;
визначення економічної ефективності підприємств агробізнесу;
тощо.
При написанні роботи автором були використані Закони України та інші нормативні акти, підручники, монографії, періодичні видання, наукові статті з питань агробізнесу.


1. Аграрний сектор економіки, його особливості та місце в економічній системі
1.1 Аграрний сектор як особлива частина національної економіки
Аграрний сектор - це особлива частина національної економіки, що зумовлено дією цілої низки чинників. По-перше, на розвиток цього сектора помітно впливають погодні умови: сільське господар-ство вразливе до змін природних умов, спалахів хвороб худоби. Все це робить його частково непередбачуваним, неконтрольованим, зу-мовлює ухвалення рішень на підставі неповних даних. По-друге, розвиток аграрного сектора значно залежить від наявності виробни-чої структури. В Україні до 1990 р. аграрне виробництво вели дер-жавні господарства, колгоспи та особисті підсобні господарства громадян, їхня частка у валовому виробництві становила тоді, від-повідно, 39, 34 і 27%.[8,c.348]
Особливо треба виділити такий феномен, як особисте підсобне господарство громадян. Воно виникло в 30-ті ро-ки XX ст. як допоміжне до громадського для забезпечення селян продуктами і перетворилося у суттєве джерело виробництва сільсь-когосподарських продуктів. Займаючи в середньому 5% сільгосп-угідь, особисті підсобні господарства виробляли останніми десяти-літтями до третини валової сільськогосподарської продукції, а на початок 2001 р. виробили 57,4% валової продукції сільського госпо-дарства [17, С. 3].
Виробнича структура у аграрному секторі економіки у різних країнах неоднакова. В країнах Західної Європи переважають сімейні ферми. Виробничу кооперацію застосовують у великих масштабах. Якщо розділити аграрні підприємства на дрібні, середні та великі, то у найрозвинутіших країнах Європи (Німеччина, Франція) частка ве-ликих, середніх та малих підприємств майже однакова [18, С. 5].
По-третє, на аграрний сектор впливає обмеженість землі та за-лежність від неї виробництва. Земля є обмеженим ресурсом в усіх країнах, у тому числі і в Україні. Проте в нашій державі цей елемент ресурсного потенціалу АПК на початок 2002 р. був поза межами то-варного обігу. Можливості для розширення сільськогосподарських угідь незначні або їх взагалі нема. В Україні частину земель щорічно вилучають із сільськогосподарського обороту для будівництва доріг (проект будівництва автобану Берлін-Львів-Київ - один з багатьох можливих прикладів). Близько 6% земель України стали непридат-ними для сільськогосподарського обробітку після аварії на Чорно-бильській атомній станції. Земля втрачає родючість унаслідок ерозії ґрунтів. Обмежені можливості сільськогосподарських виробників в Україні придбати дорогі гербіциди та інші препарати захисту рослин приводять до забруднення та зменшення родючості земель. Сьогод-ні, за даними Держкомзему України, 13,2 млн.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота на тему: Агробізнес та його суть

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок