Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Громадяни, як суб’єкти цивільного права

Громадяни, як суб’єкти цивільного права

Назва:
Громадяни, як суб’єкти цивільного права
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,70 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Зміст
ВСТУП
1. Громадяни, як суб’єкти цивільного права;
2. Поняття та ознаки юридичних осіб;
3. Право- та дієздатність юридичних осіб;
4. Створення та припинення юридичних осіб;
5. Види юридичних осіб;
ЛІТЕРАТУРА.
ВСТУП
Суб’єктами майнових та особистих немайнових відносин, що регулюються цивільним правом, виступа-ють громадяни та юридичні особи. Громадянин бере участь у ци-вільних правовідносинах під певним ім'ям і лише в деяких випадках - під псевдо-німом або анонімно. Гро-мадяни наділені цивільною правосуб'єктністю, елементами якої є ци-вільна правоздатність та цивільна дієздатність. Суб'єктами цивільних правовідносин і від-повідно носіями майнових та особистих немайнових прав та обов'язків можуть бути також колективні утворення: підприємства та організації, виробничі та споживчі кооперативи, господарські товариства та ін. Ці колективні-утворення наділяються за наявності певних ознак статусом юридичної особи. Юридичними особами визнаються організації, які мають: відокремлене майно, можуть від які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набу-вати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'яз-ки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді. На відміну від фізичних осіб, юридичні особи не є живими істотами і тому не мають природної волі, однак у них діє об'єднана людська воля і об'єднана людська сила в певному напрямі, зумовленому метою створення юри-дичної особи. Внаслідок цього за юридичною особою і визна-ється можливість бути суб'єктом права. Слід зазначити, що юридична особа є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивос-тями людей. Інститут юридичної особи в цивільному законодавстві зу-мовлений становленням товарно-грошових відносин у рин-ковій економіці, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій. Наділення підприємств та об'єднань май-ном, надання їм господарської самостійності є неодмінною передумовою здійснення господарського розрахунку, вчинен-ня правових актів з реалізації продукції, розпорядження гро-шовими коштами, тобто виступу в обороті як самостійного суб'єкта цивільних прав та обов'язків.
1. Громадяни, як суб’єкти цивільного права.
Згідно ст. 9 Цивільного кодексу України правоздатністю громадян визнається здатність мати цивільні права та обов'язки. Така здатність ви-знається за всіма громадянами України. Вона виникає в мо-мент народження громадянина і припиняється його смертю. Таким чином, правоздатність - це невід'ємна властивість кожного громадянина. Він є правоздатним протягом всього свого життя незалежно від віку та стану здоров'я. У юридичній літературі радянських часів домінуючою була думка про те, що, хоч правоздатність і виникає з моменту на-родження, вона набувається не від природи, а внаслідок закону, тобто є суспільною властивістю, певною юридичною можливістю. Все більше сучасних українських учених схиля-ються до думки, яка панує в західній цивілістиці про те, що правоздатність - це природна властивість кожної людини. Але не можна не звернути увагу на той факт, що історії ві-домі часи, коли великі групи людей за законами, що діяли на той час, були повністю або майже повністю позбавлені пра-воздатності (наприклад, раби за рабовласницького ладу).
Не можна змішувати правоздатність із суб'єктивними пра-вами, якими володіє громадянин. Правоздатність - основа для правоволодіння. За кожним громадянином закон визнає здатність мати безліч майнових та особистих немайнових прав, але конкретний громадянин, як правило, має лише час-тину цих прав. Співвідношення між правоздатністю і суб'єк-тивним цивільним правом таке, як між можливістю і дійсніс-тю. Можливість перетворюється на дійсність за певних умов, так і правоздатність перетворюється на суб'єктивне право че-рез юридичний факт.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Курсова робота на тему: Громадяни, як суб’єкти цивільного права

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок