Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Юридична відповідальність державних службовців

Юридична відповідальність державних службовців

Назва:
Юридична відповідальність державних службовців
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,55 KB
Завантажень:
191
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Юридична відповідальність державних службовців


ПЛАН
ВСТУП
1. Поняття, види, принципи, сутність юридичної відповідальності державних службовців.
2. Кримінальна відповідальність державних службовців
3. Адміністративна відповідальність державних службовців
4. Конституційно-правова відповідальність державних службовців
5. Дисциплінарна відповідальність державних службовців
6. Матеріальна відповідальність державних службовців
7. Цивільна відповідальність державних службовців
ВИСНОВОК
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відпові-дальність у вигляді застосування до правопорушників заходів дер-жавного примусу каральної спрямованості, які приводять до понесення ними втрат особистого, організаційного чи матеріально-го характеру. У результаті правопорушень виникають охоронні правовідносини, за яких держава має право вживати карних та відновлюючих заходів до правопорушників. Останні зобов'язані нести виз-начені втрати та відшкодувати потерпілому завдані йому збитки.
Процеси реалізації юридичної відповідальності суворо регла-ментуються законом і здійснюються на засадах законності, обґрунтованості, доцільності, невідворотності, справедливості.
У цій курсовій роботі я розкрию поняття відповідальності державних службовців, її сутність, види, принципи призначення.
1. Поняття юридичної відповідальності. Відповідальність державних службовців.
У сучасному правознавстві розрізняють перспективну та рет-роспективну юридичну відповідальність.
Перспективна (або позитивна) юридична відповідальність - це сумлінне (відповідальне) виконання суб'єктом усіх правових приписів.
Ретроспективна (або негативна) юридична відповідальність полягає в закріпленому у законі обов'язку правопорушника заз-нати з боку держави певних негативних наслідків (санкцій) за вчинене ним правопорушення. Саме цей вид юридичної відпові-дальності детально регламентується правом і мається на увазі, коли без відповідних застережень застосовується термін «юридична відповідальність», і саме про нього йтиметься далі.
Основними ознаками ретроспективної юридичної відповідаль-ності є те, що вона:
- за своєю сутністю є негативною реакцією держави на скоєне
правопорушення;
- забезпечується до застосування державним примусом;
- застосовується лише до суб'єктів, які винні у вчиненні конк-ретного правопорушення;
- тягне застосування до правопорушника певних санкцій май-нового, особистого чи організаційного характеру.
Залежно від особливостей складу конкретного правопорушення перед юридичною відповідальністю можуть стояти різні цілі, а саме:
- компенсація потерпілому (в тому числі фізичним і юридич-ним особам, державі або іншим суб'єктам) матеріальної і мораль-ної шкоди, яка йому заподіяна правопорушенням;
- запобігання (профілактика) правопорушенням, яке полягає
у такому впливі на свідомість осіб, схильних до вчинення правопорушень, який утримує їх від правопорушень у майбутньому;
- покарання (відплата) за вчинене правопорушення.
Слід мати на увазі, що будь-яка конкретна міра юридичної відповідальності не може мати своєю метою приниження людсь-кої гідності винного чи заподіяння йому фізичних страждань.
При застосуванні юридичної відповідальності виходять з ряду принципів, найголовніші з яких полягають у такому:
а) притягнення суб'єкта до юридичної відповідальності можливе тільки за певне діяння, а не виявлення наміру його вчинити.
Це означає, що думки і слова про бажання суб'єкта здійснити пра-вопорушення, не підкріплені відповідними діями з його боку, не
можуть бути підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Винятком є правопорушення, які згідно із законом мо-жуть вчинятись у словесній формі, наприклад образа, наклеп;
б) процедури притягнення до юридичної відповідальності, її
накладання і виконання повинні бути детально врегульовані у за-коні. Це повинно забезпечити неможливість безпідставного при-тягнення до юридичної відповідальності;
в) юридична відповідальність повинна бути невідворотною. Це
означає, що будь-яке, навіть незначне правопорушення повинно
тягти за собою відповідну міру відповідальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Курсова робота на тему: Юридична відповідальність державних службовців

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок