Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Державне будівництво та місцеве самоврядування

Державне будівництво та місцеве самоврядування

Назва:
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
31,31 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Курсова робота
на тему:
“Державне будівництво та місцеве самоврядування”


План:
Вступ
Розділ І. Територіальна громада – основний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні.
Поняття та ознаки територіальної громади.
Функції територіальної громади в Україні.
Основні форми діяльності територіальної громади в Україні.
Розділ ІІ. Система органів місцевого самоврядування в Україні.
Конституційно – правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні первинного рівня.
Конституційно – правовий статус органів регіонального самоврядування.
Конституційно – правовий статус органів самоорганізації населення.
Висновки
Список використаних джерел


Вступ
Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України створило умови для радикальних демократичних пе-ретворень у нашому суспільстві й державі. Логічним вира-женням процесу демократизації є місцеве самоврядування. Основи організації та функціонування місцевого самовряду-вання в сучасний період мають прояв у процесах, пов'язаних із становленням громадянського суспільства, формуванням системи парламентаризму, захистом прав та свобод людини і громадянина тощо.
Формування системи місцевого самоврядування, конститу-ювання територіальної громади як її первинного суб'єкта активізує глибинні процеси політичної і соціально-економіч-ної реновації суспільства і держави, є об'єктивною і тому не-одмінною передумовою та вагомим чинником процесу ре-формування, який відбувається в нашій країні та має на меті побудову демократичної, правової та соціальної держави. Така об'єктивація викликана тим, що, по-перше, в місцеве самовря-дування включені всі громадяни України — жителі певних адміністративно-територіальних одиниць, а, по-друге, всі ре-форми, які здійснюються в Україні — політична, економічна тощо, або безпосередньо здійснюються на місцях, або мають вихід на локальний рівень. Таким чином, місцеве самовряду-вання, відображаючи політичні, географічні, соціально-еко-номічні, національно-культурні та інші особливості різних територіальних одиниць, сприяє набуттю ними своєї індиві-дуальності, посилює почуття належності людини до певної територіальної громади, має стратегічне значення в процесі соціальної інтеграції та політичної мобілізації суспільства.
Місцеве самоврядування є важливим засобом включення населення в сучасні демократичні процеси.
Буття ідеї місцевого самоврядування пов’язане з широкою духовною спадщиною (загальною самоврядною ідеєю, вченнями про природні права людини та про громадянське суспільство, поглядами буржуазних просвітників, соціалістів – утопістів, представників інших напрямів наукової думки), вона увібрала в себе найбільш цінне з суспільних здобутків людства.
Розділ І. Територіальна громада – основний суб’єкт місцевого самоврядування в Україні
Поняття територіальної громади є порівняно новим для політико-правового тезаурусу юридичної науки України, яке не набуло як єдності думки у науці, так і оптимального зако-нодавчого визначення.
Дефініція "територіальна громада" як у роботах вчених, так і в чинному законодавстві характеризується різними підхо-дами та кваліфікуючими ознаками. При визначенні цих спільностей за час конституювання інституту місцевого само-врядування в Україні вітчизняний законодавець оперував різними термінами: "територіальна самоорганізація грома-дян", "громадяни, які проживають на території", "населення адміністративно-територіальних одиниць", "територіальний колектив громадян" Див.: Ильинский И. П., Страшун Б. А., Ястребов В. И. Политическая система зарубежных стран социализма. – М., 1981. – с. 140..
1.1. Поняття та ознаки територіальної громади
Конституція України та Закон "Про місцеве самовряду-вання в Україні" 1997 р. містять категорію "територіальна громада", під якою розуміють сукупність жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Державне будівництво та місцеве самоврядування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок