Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> курсова робота українською мовою: Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови.

Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови. / сторінка 13

Назва:
Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,25 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Об'єм доходів і оборотних коштів значно нижчий. Тому субпідрядника передусім цікавить не сам об'єкт в цілому, а тільки та його частина, яка виступає предметом його спеціалізації, його головним видом діяльності.
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН У ДОГОВОРІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
Д. Мейєр у свій час вважав підрядом договір, за яким підрядчик не зобов'язується сам виконувати роботу, а передбачає, що вона буде виконана через посередництво інших осіб, і що робота самого підрядчика переважно не та, яка обумовлюється за підрядом, а полягає тільки у посередництві між особою, яка укладає підряд, і робітниками, які виконують роботу. Так укладається підряд на будівництво споруди; сам підрядчик не бере участі в будівництві, а він тільки наймає робітників, наглядає за ними - словом тільки керує операцією" [1, с.654]
Відповідальність сторін. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором сторони — підрядник і замовник — несуть взаємну май-нову відповідальність як у формі стягнення неустойки, передбаченої законом або договором, так і у формі відшкодування збитків.
Заходи майнової відповідальності, насамперед неустойка, були встановлені донині чинними Правилами про договори підряду на капітальне будівництво (1986 p.), але їх застосування ускладнено тим, що в умовах нестабільної еконо-міки неможливо нормативно визначити розміри неустойки, які б ефективно впливали на порушників договору. Виходячи з цього, сторони при укладенні до-говору повинні самостійно визначати розміри неустойок за недовиконання або невиконання договірних зобов'язань.
Що стосується підстав стягнення неустойки, то в цій частині названі Прави-ла не втратили свою актуальність.
Як свідчить судово-арбітражна (судово-господарська) практика, за порушення зобов'язань винна сторона сплачує неустойку, якщо її розмір визначений у договорі. За інших умов відповідальність настає у формі відшкодування заподія-4-них збитків. Таким чином значно підвищується роль договору підряду на капі-тальне будівництво.
Замовник несе відповідальність за несвоєчасне надання підрядникові проект-но-кошторисної та іншої документації.
У разі порушення договірних зобов'язань може встановлюватись відповідаль-ність замовника за:
а) прострочення передачі обладнання для монтажу, матеріалів і виробів, включаючи матеріали і вироби, необхідні для монтажу обладнання, — у вигляді неустойки в розмірі певного відсотка від вартості не переданого у строк облад-нання (за окремими назвами);
б) передачу для монтажу некомплектного обладнання — у вигляді штрафу в розмірі певного відсотка від вартості переданого некомплектного обладнання ра-зом із вартістю деталей, яких не вистачає;
в) затримку початку приймання підприємства, будови, споруди, окремих черг, пускових комплексів, а також об'єктів, які підлягають здачі в експлуатацію до повного завершення будівництва, — у вигляді пені;
г) затримку розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи у разі кон-сервації об'єктів і приймання законсервованих робіт — у вигляді пені за кожний день прострочення;
д) незабезпечення у погоджені з підрядниками строки виконання робіт за до-говором підряду, укладеним безпосередньо з монтажними або іншими спеціалізованими організаціями, машинобудівними підприємствами, а також пусконалаго-джувальними організаціями, — у вигляді неустойки певного розміру за кожний день прострочення.
Підрядник також може нести майнову відповідальність у разі порушення ін-ших договірних обов'язків. Так, на підрядника може покладатись відповідаль-ність за:
а) несвоєчасне закінчення з вини підрядника будівництва договірних об'єктів — у вигляді пені за кожний день прострочення;
б) порушення строків здачі площ під монтаж обладнання, який повинні здій-снювати машинобудівні підприємства або інші спеціалізовані організації за дого-ворами підряду, укладеними із замовником, — у вигляді пені за кожний день прострочення.
Крім того, якщо у визначені гарантійні строки підрядник не усуне недоліки, то замовник може стягнути з нього додаткову неустойку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Курсова робота на тему: Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок