Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Право -> Розвиток цивільного права в Україні

Розвиток цивільного права в Україні

Назва:
Розвиток цивільного права в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,12 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПЛАН
ВСТУП
1.Розвиток цивільного права в Україні у 1918-1920 р.р.
2.Розвиток цивільного права в Україні у 1921-1929 р.р.
3.Розвиток цивільного права в Україні у 1929-1941 р.р.
4.Розвиток цивільного права в Україні у воєнний час 1941-1945 р.р.
5.Розвиток цивільного права в Україні у 1945-1960 р.р.
6.Розвиток цивільного права в Україні у 1960-1980 р.р.
Висновок
Використана література
ВСТУП
Основою радянського цивільного права, як і в цілому всієї сис-теми радянського права, була соціалістична власність на знаряддя і засоби виробництва. У період створення радянської держави соці-алістична власність формувалася шляхом націоналізації землі у по-міщиків та експропріації банків, фабрик, заводів, транспорту, тобто перетворення їх у власність держави, яка проголосила своєю метою побудову соціалізму. Відтак, внаслідок націоналізації сфера засто-сування приватної власності різко звузилася. Держава стала на захист власності громадян, але такої, яка базувалася на особистій праці людини та членів її родини. Власність, набута внаслідок вико-ристання найманої праці інших осіб, державою не лише не заохочу-валася, а всіляко обмежувалася.
Нормативно-правові акти та норми, що регулювали цивільно-правові відносини, не враховували особливості національної пра-восвідомості та здебільшого запозичувалися із Російської Федера-ції. У разі відсутності відповідних правових норм у законодавстві дозволялося застосовувати незнаний доти інститут суб'єктивного права - революційну правосвідомість.
Зміни у сфері земельних відносин започаткували декрет „Про землю” та Закон „Про соціалізацію землі”. Положеннями саме цих нормативно-правових актів скасовувалася приватна власність на землю, надра, ліси та воду, що безперечно відповідало настроям і бажанням численного хліборобського населення України. У резуль-таті держава вирішила чотири основні завдання:
- скасувала приватну власність на землю;
- позбавила великих землевласників худоби та сільськогоспо-дарського інвентарю;
- закріпила принцип забезпечення селян землею на умовах зрівняльного трудового користування;
- заклала правові основи для організації колективних господарств на селі.
Земля у поміщиків, монастирів, інших «нетрудових госпо-дарств» вилучалася безоплатно. Проте нею наділялися лише ті осо-би, які могли її обробити власною працею, без використання най-маної робочої сили. На таких умовах земля могла надаватись і колишнім поміщикам. З огляду на те, що не кожний колишній власник землі мав навички працювати на ній, радянська держава передбачила надання пенсій такій категорії громадян.
Поряд із проведенням націоналізації командних висот народ-ного господарства - землі і фабрик, банків і рудників - відбувалася націоналізація будинків, ставилося питання про націоналізацію торговельних підприємств. Для збереження культурних цінностей націоналізувалися бібліотеки, зібрання картин тощо.
Націоналізації будинків приділялася велика увага, оскільки з нею було пов'язане розв'язання гострої та давно існуючої житлової проблеми. Ні в РРФСР, ні в УРСР у першій половині 1918 р. ще не було закону, який скасовував би приватну власність на міські бу-динки.
Після переїзду радянського уряду України до Києва в лютому 1918 р. Народний секретаріат видав ряд постанов про конфіскацію окремих будинків або комплексів будинків та передання їх відпо-відному народному секретарству.
Радянська держава здійснила спробу принципово змінити інститут успадкування. Услід за декретом ВЦВК РСФРР, Рада Народних Комісарів УСРР у березні 1919 р. ухвалила декрет „Про скасування приватної власності”, яким скасовувалось успадкуван-ня як за законом, так і за заповітом. Майно, залишене після смер-ті власників, передавалось у власність держави. Для непрацездат-них або малозабезпечених родичів установлювалося правило, за яким їм надавалася незначна частка з майна померлого „на про-життя”.


1.Розвиток цивільного права в Україні у 1918-1920 р.р.
Більшовики, як свідчить іс-торія, обрали помилковий форсований спосіб усуспільнення засобів виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Розвиток цивільного права в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок